Faktaboks: Skærpet aftale om udlændinge

Hovedpunkterne i VK-regeringen og Dansk Folkepartis udlændingeaftale:

* Opholdstilladelse kan først opnås efter syv år mod nu efter tre år.

* Ægteskaber med udlændinge kan kun indgås, når ansøgerne er fyldt 24 år.

* Retskrav på familiesammenføring fjernes også for danske statsborgere.

* Der opnås først ret til fulde offentlige ydelser efter syv års ophold i Danmark.

* Flygtninges retskrav på bolig afskaffes.

* Sprogkrav skærpes for at opnå permanent opholdstilladelse.

* Ubetinget straf på mindst seks måneders fængsel udsætter permanent opholdstilladelse i 10 år.

* Internationale konventioner undersøges med henblik på yderligere stramninger.

* Der indgås tilbagesendelsesaftaler med ulande, herunder Serbien og Afghanistan.

* Kommunernes udgifter til flygtninge og indvandrere granskes.

* Sundhedsstyrelsen skal undersøge smitsomme sygdomme hos udlændinge.

* Krav til indfødsret skærpes, og der indføres et troskabsløfte til Danmark.

Kilde: Integrationsministeriet, 7. maj 2002

/ritzau/