Fagforbund i flyverskjul

Overenskomststridige strejker skal udløse ekstrabetaling for overarbejde, når det tabte skal indhentes, mener Henry Holt Jochumsen, formand for NNF, i en pressemeddelelse. Og så klapper han ellers i.

I mæglingsforslaget til en ny overenskomst på LO/DA-området åbnes der for, at arbejdsgiverne kan kræve ikke-udført arbejde ved overenskomststridige arbejdsnedlæggelser indhentet, uden at de ansatte får betaling for deres overarbejde.

Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundets formand, Henry Holt Jochumsen, har udsendt en pressemeddelelse, hvor han tager afstand fra forslaget:

»Netop dette punkt vil af NNFs medlemmer blive opfattet som en våd klud i ansigtet. I stedet for at bygge videre på eksisterende aftaler om samarbejde, griber arbejdsgiverne med dette krav tilbage til svundne tiders metoder, når det gælder om at få de ansatte til at makke ret,« siger Henry Holt Jochumsen i sin pressemeddelelse, hvor han opfordrer til dialog, ikke trusler.Berlingske Tidende ville gerne have spurgt formanden, hvorfor man ikke kan indgå en aftale med slagterimedarbejdere, som de holder?

Vi ville også gerne have spurgt ham, hvorfor arbejdsgiverne, efter hans mening, skal påføres en omkostning, hvis medarbejderne bryder en indgået aftale?

Endelig ville vi gerne have haft svar på, om han har svært ved at beslutte sig, eftersom han i pressemeddelelsen både tager afstand fra de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, men samtidig siger, at han har forståelse for dem.

Ifølge en medarbejder ved NNF, ønsker Henry Holt Jochumsen desværre ikke at svare på spørgsmålene, da han »ikke ønsker at informere sine medlemmer via medierne.«

Berlingske Tidende kunne således heller ikke få lejlighed til at spørge forbundsformanden, hvem pressemeddelelsen så er stilet til, hvis ikke medierne.

Men hvis Henry Holt Jochumsen skulle ombestemme sig, så står denne spalte fortsat til rådighed for et interview med bl.a. de spørgsmål, som er oplistet ovenfor.