Færre urolige gæster i flyene

Ingen passagerer blev »sortlistet« hos Premiair i 2001.

Flyselskabernes øgede fokusering på begrebet »urolige passagerer« har haft en positiv indvirkning på antallet af sager i 2001. Det viser en opgørelse fra Premiair, der sidste år transporterede ca. 2,7 millioner skandinaviske passagerer - et tal der er meget lig tallet fra året før.

Men mens selskabet i 2000 skriftligt meddelte to danske passagerer, at de på grund af dårlig opførelse (bl.a. tyveri fra medpassagerer) ikke mere er velkomme ombord i selskabets fly, var det ikke nødvendigt at »sortliste« passagerer i 2001.

I fjor indberettede Premiairs kabineansatte 57 skandinaviske passagerer, der ikke fulgte personalets anvisninger. Det er et fald på ca. 10 pct. i forhold til året før. Hovedparten af sagerne drejer sig om passagerer, der overtræder selskabets miljøregler ved at ryge ombord. Ikke overraskende overtrædes denne regel oftest på de lange flyvninger til Det fjerne Østen og Caribien.

Af de 57 passagerer var de 14 kvinder, hvilket er en fordobling i forhold til året før. »28 af de nævnte passagerer blev nægtet ud- eller hjemrejse, idet de ved in-check ikke optrådte på en måde, som lever op til vores sikkerhedsbestemmelser. Det er et mindre fald i forhold til året før«, siger direktør Tom Clausen, Premiair.