Færre selskaber tvangsopløses

Sanktioner. De gode konjunkturer har mindsket antallet af virksomheder, der opløses ved tvang. Det går godt mange steder, og derfor ender færre i situationer, der fører til tvangsopløsninger.

Myndighederne tager ikke livet af så mange danske virksomheder, som de tidligere har gjort. Flere års konstant stigning i antallet af tvangsopløste selskaber blev sidste år afløst af et mindre fald.

Tal fra Domstolsstyrelsen viser, at der i 2006 blev gennemført 1.232 tvangsopløsninger ved landets skifteretter, hvilket er knap ni procent færre end i 2005, hvor 1.351 selskaber blev tvunget i graven her.

I samme periode faldt antallet af modtagne sager om tvangsopløsninger hos Sø- og Handelsretten med godt seks procent, ligesom antallet af afsluttede sager her faldt med en fjerdedel til 901 sidste år.

De skrumpende bunker af tvangsopløsningssager hænger sammen med den generelt stærke danske økonomi. Der tjenes gode penge i dansk erhvervsliv, og derfor ender færre virksomheder i situationer, der kan berette tvangsopløsninger.

- Færre virksomheder har økonomiske problemer, så de ender ikke dernede, hvor en tvangsopløsning kan komme på tale. Derfor er der færre sager og færre gennemførte tvangsopløsninger, forklarer partner Ole Borch fra advokatfirmaet Bech-Bruun.

Spekulerer i regelbrudEn tvangsopløsning er den ultimative sanktionsmulighed over for selskaber, der ikke overholder lovens krav om at have en ledelse og en revisor eller ikke indleverer de krævede regnskaber rettidigt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Styrelsen kan, hvis loven overtrædes, sende selskaberne til tvangsopløsning i skifteretten, der kan effektuere opløsningerne, og så lukkes de ramte selskaber ganske enkelt.

På den måde har opløsningerne samme effekt som en konkurs eller solvent likvidation, men i modsætning til disse foretages tvangsopløsninger på samfundets regning. Af den grund spekulerer nødlidende virksomheder ofte i at bryde reglerne, så de kan blive tvangsopløst. Man lader eksempelvis være med at indsende et regnskab, og så opløses selskabet. Det er den nemmeste og billigste måde at slippe af med et kriseramt og insolvent selskab.

- Mange vælger at lade selskabet gå ned, fordi det sparer penge, som man måske slet ikke har. Andre mister måske overblikket og modet i en situation, hvor deres virksomhed kører med underskud, siger Ole Borch.