Færre passagerer hos SAS

Læs mere
Fold sammen
Antallet af passagerer faldt 7,8 pct. til 2.425.000. Kapaciteten (ASK) faldt 6,4 pct., og kapacitetsudnyttelsen faldt 0,8 procentpoint

til 55,4 pct. Tallene gælder for hele SAS gruppen, meddelte SAS fredag. I december var der tale om et fald i RPK på 3,1

pct. på årsbasis. I SAS Airline faldt passagertallet på business class 16,5 pct., men en positiv udvikling på

økonomiklassen betød, at SAS Airline "kun" oplevede et fald på 2,1 pct.- det mindste fald siden terrorangrebet på

USA den 11. september sidste år. Den positive udvikling skyldes blandt andet vækst på de interkontinentale ruter,

hvor der var en stigning på 6,2 pct. - specielt ruterne til Asien, der beflyves af de Airbus 340''''ere. Derimod anfører

SAS, at yield''''en, der er et udtryk for indtjeningen i forhold til de fløjne sædekilometer, fortsat er under pres. RB-Børsen

Post-joint

venture godkendt

Konkurrencestyrelsen har godkendt Pan Nordic Logistics, der er et joint venture mellem Post Danmark og Posten Norge

om grænseoverskridende pakketransport.


- Joint venturet vil ikke umiddelbart føre til ændringer på det

danske marked, og der skabes eller styrkes derved ikke en dominerende stilling, der bevirker, at den effektive konkurrence hæmmes

betydeligt, skriver Konkurrencestyrelsen i en pressemeddelelse om baggrunden for, at joint venturet er blevet godkendt. RB-Børsen

Ny

chef for if

Forsikringsselskabet if, der for 19 pct.s vedkommende ejes af Skandia, har fået Torbjo:rn Magnusson som administrerende

direktør og koncernchef. Det meddelte selskabet fredag.


Den tidligere administrerende direktør Bo Ingemarson er

trådt tilbage efter drøftelser med bestyrelsen, fremgår det af meddelelsen. RB-Børsen

EDB Gruppen

køber op

EDB Gruppen har med umiddelbar virkning overtaget alle GoPro- og Citrix-aktiviteter fra det islandske selskab Scio

Landsteinar. Det meddelte EDB Gruppen fredag. GoPro er en ESDH-løsning til elektronisk sags- og dokumenthåndtering, som

anvendes inden for såvel den offentlige som den private sektor. EDB Gruppen venter, at overtagelsen, der omfatter 15 medarbejdere,

vil styrke selskabets position på det offentlig-kommunale marked. Selskabet vil samtidig opnå en betydelig markedsposition

inden for borgerservice med GoPro Developments produkt e-Community.


- Vi venter, at købet vil få en positiv effekt

fra dag et, og det giver os samtidig forventning om et løft i omsætningen i den offentlige sektor, siger kommunikationschef

Mikael Bonde Nielsen. Han betegner overtagelsen som "et fornuftigt køb". RB-Børsen

Rekord i Roskilde

Bank

Roskilde Bank fik et overskud før skat på 133 mio. kr. i 2001 mod et overskud på 131 mio. kr. året før.

Det er rekord for banken. Efter skat faldt overskuddet dog fra 91 mio. kr. til 89 mio. kr. Netto rente- og gebyrindtægterne

steg fra 373 mio. kr. til 404 mio. kr., og kursreguleringerne gav en gevinst på 11 mio. kr. mod 5 mio. kr. i 2000. De samlede

basisindtægter er opgjort til 422 mio. kr. mod 376 mio. kr. Driftsudgifterne steg fra 210 mio. kr. til 238 mio. kr., mens tab

og hensættelser er fastholdt på samme niveau som i 2000 på 45 mio. kr.


Derefter er basisindtjeningen opgjort

til et overskud på 139 mio. kr. mod 121 mio. kr. i 2000. Bankens seneste forventninger lød på en basisindtjening

på mellem 130 og 140 mio. kr. Til gengæld har der været et mindre tab på bankens beholdning af værdipapirer.

Bankens ledelse indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på 19 kr. per aktie mod 18 kr. sidste år.For

2002 venter Roskilde Bank et overskud før skat i størrelsesordenen 120-125 mio. kr., hvilket vil forrente egenkapitalen

med 17 pct. RB-BørsenNeuroSearch indgår aftale

Biotekselskabet NeuroSearch har indgået en aftale med

den internationale tyske medicinalvirksomhed Boehringer Ingelheim om udvikling af lægemiddelkandidaten NS2330 til behandling

af Alzheimers sygdom. NeuroSearch modtager samlede præmarketing-betalinger på cirka 680 mio. kr. (96 kr. pr. aktie), hvoraf

170 mio. kr. er en initial betaling, men den resterende del forfalder frem til markedsføringstilladelsen, oplyser NeuroSearch.

Derudover vil NeuroSearch løbende modtage royalties fra salget af lægemidlet. Den samlede markedsværdi af NeuroSearch

ved kurs 180 er 1,3 mia. kr., og den samlede betaling udgør således mere end 50 pct. af den nuværende markedsværdi

af NeuroSearch. Boehringer får ved den første milepæl en option på at tegne 210.000 aktier i NeuroSearch

til kurs 405. RB-Børsen