Færre konkurser end frygtet i rejsebranchen

Rejsearrangørerne i Danmark har klaret sig pænt efter terroangrebet på USA den 11. september.

Stigningen i antallet af konkurser, som Rejsegarantifonden frygtede, er udeblevet.

I 2001 blev i alt syv rejsearrangører erklæret konkurs eller lukket ved medvirken fra Rejsegarantifonden - heraf de tre efter den 11. september.

"Der er ingen tvivl om, at følgevirkningerne af angrebene har ramt rejsebranchen hårdt, men det ser ud til, at rejsearrangørerne foreløbig har klaret sig igennem ved nedskæringer i omkostningerne og en mindre produktion af rejser," fremhæver fondens bestyrelsesformand Bent Mebus.

For fjerde år i træk kom Rejsegarantifonden i 2001 ud af regnskabsåret med et overskud. En foreløbig regnskabsopgørelse for året udviser et overskud på ca. 7,5 mio. kr. med en balance på ca. 76 mio. kr. Fondens udgifter til erstatninger udgør lidt over 2 mio. kr.

Rejsearrangørerne betaler et bidrag til fonden på fem kroner pr. rejsekunde og sammen med renterne af fondens formue har det betydet, at egenkapitalen er vokset til 76 mio. kroner. Til sammenligning udgjorde egenkapitalen i 1997 53 mio. kr.

En foreløbig opgørelse viser, at der for rejsearrangementer i år 2001 er indbetalt bidrag med ca. 9,8 mio. kroner mod ca. 10,3 mio. kroner for 2000. Det betyder, at der blev gennemført ca.

100.000 færre rejsearrangementer i 2001 sammenlignet med år 2000.

Ritzau