Færre danskere på kursus

Opkvalificering. Antallet af danskere, der bliver sendt på kursus for at videreuddanne sig, er faldet markant de senere år. Travlheden i erhvervslivet herhjemme medfører nemlig, at virksomhederne ikke kan undvære medarbejderne.

Du kan desværre ikke komme på kursus, for vi har altså brug for dig her i firmaet. Den besked får langt flere danske medarbejdere i dag sammenlignet med for fem år siden.

I løbet af den periode er antallet af ansatte, der bliver sendt af sted for at udvikle deres kompetencer inden for en række forskellige områder som it, salg og ledelse nemlig faldet fra godt 320.000 i 2002 til knap 278.000 sidste år.

Det svarer til et fald på 14,4 procent.

De mange tomme stole i landets kursuslokaler skyldes ifølge arbejdsmarkedsforsker fra Aalborg Universitet Flemming Ibsen de overfyldte ordrebøger, som mange danske virksomheder i øjeblikket nyder godt af.

- Når der er tryk på økonomien og mangel på arbejdskraft rundt omkring, kan virksomhederne simpelthen ikke undvære medarbejderne i den daglige drift. Et kursus varer ofte adskillige dage eller uger, og så længe kan man altså ikke undvære medarbejderne, siger han og understreger, at mange direktører fanges i et dilemma, når en medarbejder beder om lov til at komme på kursus i en uges tid.

Medarbejderne kan erstattesMed manglen på arbejdskraft er det nemlig også i erhvervslivets interesse at tilbyde nøglemedarbejdere muligheder for personlig udvikling, herunder kurser for at fastholde dem i firmaet.

Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører, Thomas Adelskov, giver derimod ikke meget for undskyldningen om, at en ansat ikke kan komme en tur på skolebænken, fordi der er for meget atlave i firmaet.

Han mener, det er en skræmmende tendens, når travlhed medfører mindre opkvalificering og peger i stedet på, at der findes måder, hvorpå virksomhederne kan erstatte kursisterne.

- Vi har en lang række støtteordninger herunder jobrotation, hvor danske virksomheder kan erstatte de medarbejdere, der tager på kursus. Erhvervslivet er nødt til at se på videreuddannelse som noget forebyggende, der ruster staben bedre til at klare konkurrencen med andre lande, siger han.

Kurser tættere på virksomhedenTraditionelt set er en af de brancher med meget lav aktivitet på området for videreuddannelse byggebranchen.

Og selv om direktør Michael Nielsen fra Dansk Byggeri bekræfter den tendens, mener han, at branchens byggefirmaer er blevet bedre til at sende de ansatte en tur på skolebænken.

- Specielt i forbindelse med certificeringer og arbejdsmiljø er der ved at ske et holdningsskift i branchen. Men netop fordi der er travlt, er det vigtigt, at kursusudbyderne bliver bedre til at tilbyde kurser, der foregår på virksomheden eller i hvert fald ikke strækker sig over flere måneder, siger han.

Trods et markant fald i antallet af deltagere hos de private kursusudbydere er det stadig de kommercielle kursusudbydere som 4D, DIEU og lignende, der med næsten 110.000 deltagere i 2006 tager sig af at uddanne 39,2 procent af samtlige kursister fra de forskellige brancher.