Færre aktier på udenlandske hænder

Udlandets andel af danske aktier har været faldende de seneste tre år. Alligevel forventer de fleste eksperter, at flere danske aktier vil havne i udlandet i fremtiden.

Færre aktier på udenlandske hænder - 1
»Vi har et par amerikanske investorer med aktieposter i samme størrelseorden som jeg selv. Det er vi kun glade for. For det første betyder det, at vi kan hente kapital. Men det er også med til at sætte vores navn på verdenskortet,« siger Asger Aamund, der er bestyrelsesformand for NeuroSearch og Bavarian Nordic. <br>Foto: Jørgen Jessen
Læs mere
Fold sammen
Interessen for danske aktier hos de vigtige udenlandske investorer er dalende. Den negative udvikling har stået på i flere år, selv om direktører og finanschefer i flere af de store børsnoterede danske selskaber bruger endog mange ressourcer på roadshows og salgsturneer i udlandet.

Det massive salgsarbejde har ikke kunnet forhindre en støt tilbagegang af udlandets ejerandel af danske aktier de seneste tre år. Ved udgangen af 2001 var lidt over 31 procent af de danske aktier på udenlandske hænder. Et år senere var tallet faldet til under 30 procent, og de nyeste tal for 2003 bekræfter udviklingen.

Efter de første 11 måneder af 2003 er udlandets ejerandel faldet til under 29 procent af det danske aktiemarked, der i alt var cirka 800 mia. kr. værd ved årets udgang.

Der findes ikke en entydig forklaring på, hvorfor udlandets interesse for danske aktier har været dalende i de senere år.

Nedtur som forklaring
»Der er sket en del rebning af sejlene på grund af de bratte kursfald for et par år siden. Det betyder, at en del af de udenlandske institutionelle investorer sælger ud af mere risikofyldte investeringer, og de vil ofte betragte danske aktier som risikofyldte. De vil i stedet koncentrere sig om nationale og likvide aktier under en nedtur,« vurderer direktør Asger Aamund, der er formand for bestyrelsen i forsknings- og udviklingsvirksomhederne NeuroSearch og Bavarian Nordic.

Danske aktier bliver af mange store amerikanske pensionskasser betragtet som den yderste investering, der købes sidst og sælges først under kursernes op og nedture.

Asger Aamund er overbevist om, at de udenlandske investorer vil vende tilbage til danske aktier, og at de udenlandske investorers andel af danske aktier vil stige i de kommende år.

Danske aktier for dyre
Filip Weintraub, der er porteføljeforvalter hos norske Skagen Fondene, har en anden forklaring på udviklingen.

»Vi har flere gange i de senere år set danske aktier, der har været for dyre,« konstaterer Filip Weintraub, der står i spidsen for en fond med cirka fire milliarder kroner.

Han henviser til kursudviklingen i for eksempel de danske vindmølleselskaber og Lundbeck. De selskaber havde ifølge den professionelle norske investor en alt for høj kurs på et tidspunkt, og begge vindmølleselskaber og Lundbeck har da også været igennem en gevaldig rutsjetur.

En håndfuld danske aktier har fundet vej igennem analytikerens nåleøje til den globale fond, som Filip Weintraub står i spidsen for. Det gælder gælder A. P. Møller, Bryggerigruppen, FLS, Carlsberg og Chr. Hansen, og for alle selskaberne gælder det, at de producerer konkrete produkter, og at aktierne generelt er billige i forhold til de værdier, der rent faktisk er i selskaberne.
Udlændinge er velkomne
De fleste aktører på aktiemarkedet ønsker stor repræsentation af udenlandske investorer.

»Vi har et par amerikanske investorer med aktieposter i samme størrelseorden som jeg selv. Det er vi kun glade for. For det første betyder det, at vi kan - ikke fordi det er nødvendigt - hente kapital. Men det er også med til at sætte vores navn på verdenskortet,« siger Asger Aamund.

Han mener, at spredning gør det danske aktiemarked mindre såbart. Asger Aamund påpeger, at pensionskasserne i USA ejer under ti pct. af de amerikanske aktier, mens de institutionelle investorer i Danmark ejer op mod 50 pct. af alle aktier i Danmark.

Det gør det danske aktiemarked meget sårbart. Internationaliseringen er i gang, selv om de seneste tre år har budt på mindre interesse fra udlandet.

»Det danske aktiemarked er for lille til de største børsnoterede virksomheder, men aktiemarkedet er også for lille til de største institutionelle investorer. Derfor er det naturligt, at både virksomheder og investorer kigger til udlandet,« siger senior porteføljemanager Jens Thomsen fra BankInvest, der med knap 40 mia. kr. er den tredjestørste investeringsforening i Danmark.

Han påpeger, at de børsnoterede virksomheder har en forbandet pligt til at få så mange investorer som muligt til at interessere sig for virksomhedens aktier. Det giver stor likviditet i aktien og i sidste ende understøttes kursen.

Naturlig udvikling
»Der er mange danske investorer, der placerer en betydelig del uden for landets grænser. Derfor er der selvfølgelig behov for at finde andre investorer i udlandet, hvor investorerne jo gør det samme - altså går uden for landets grænse for at købe aktier,« siger Jens Thomsen, der kalder det helt naturligt, at flere danske aktier i fremtiden vil være på udenlandske hænder.

»Det er ikke noget, vi skal begræde eller undre os over. Tværtimod er det en sund udvikling. For eksempel ville det være usundt, hvis alle danske pensionsopspareres midler var placeret i danske aktier. Vi ville være meget følsomme over for udviklingen alene i Danmark. Risikospredningen ville være for lille,« siger Jens Thomsen.

Som et ekstremt eksempel nævner han Enron-skandalen i USA, hvor den store energivirksomhed pludselig kom i vanskeligheder. Der var ansatte, der ikke blot mistede deres job og løn, men også hele deres pensionsopsparing, fordi hele opsparingen var placeret i Enron-aktier.

Overraskelse
Hos Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD), der har investeret over 50 mia. kr. for 1,3 millioner danskere, er der overraskelse over, at udlandets andel har været faldende.

»Det danske aktiemarked betragtes normalt som et aktiemarked med mange defensive aktier, og med det konjunkturforløb, vi har haft, burde det have øget eksponeringen mod danske aktier,« siger underdirektør Dorrit Vanglo fra (LD).

Men hun kan godt genkende Asger Aamunds beskrivelse af de amerikanske investorer, der holder sig til nationale aktier, når aktierne har kurs sydover.

»Tendensen med at holde sig til nationale aktier er set i Danmark, hvor de institutionelle investorer, som har været tvunget til at nedbringe aktieandelen, har solgt ud af udenlandske aktier til fordel for de danske,« siger Dorrit Vanglo, der betragter spredning af ejerstrukturen som et gode, fordi det normalt giver mere likviditet i en aktie.

Flere peger på aktiemarkedets store nedtur i 2000 og 2001, hvor flere danske pensionskasser var tvunget til at sælge ud af deres aktiebeholdning for at leve op til lovgivningens krav.

Dermed var presset på de danske aktier meget hård. Kursnedturen kunne ikke være undgået, men en større spredning af de danske aktier kunne have taget noget af trykket, lyder vurderingen.

»Havde Danske Banks aktier for eksempel alene været på danske hænder, havde det ikke vært sjovt at være Danske Bank,« konstaterer Jens Thomsen.

Efterfølgende har de danske pensionsselskaber været tilbageholdende med at købe aktier i det hele taget, og derfor kan de børsnoterede virksomheder ikke længere blot satse på, at ATP, LD og alle de andre pensionskasser holder en sikker hånd under det danske aktiemarked.