Fængslernes ordrebøger bugner

Manglen på arbejdskraft i dansk erhvervsliv kan nu også mærkes i de danske fængsler, hvor de indsatte sidste år producerede varer til eksterne offentlige og private virksomheder for 73 mio. kr.

Det glohede danske arbejdsmarked og virksomhedernes søgen efter arbejdskraft kan nu mærkes direkte i de danske fængsler. Fængslernes produktionsvirksomheder har ordrebøgerne fulde, og de indsatte er travlt beskæftiget med at lave produkter til bl.a. møbel-, metal- og tekstilindustrien. Det skriver Berlingske Business.

Sidste år steg den eksterne omsætning fra fængslernes virksomheder med 6,5 pct. og landede på knap 73 mio. kr. Kriminalforsorgen har ca. 100 produktionsværksteder rundt omkring i de danske fængsler, hvor ca. 1.300 indsatte arbejder med forskelligt håndværk til offentlige og private virksomheder.

Daglig leder af Kriminalforsorgens produktionsvirksomhed, Peter Larsen, mærker tydeligt, at stadig flere private virksomheder har fået øjnene op for arbejdskraften i fængslerne.

- Faktisk er stigningen i omsætningen til private virksomheder endnu større, end det fremgår af tallene. Flere eksterne offentlige kunder som eksempelvis politiet har nemlig været nødsaget til at spare de seneste år. Men det kan ikke ses i vores omsætning, da fremgangen i salget til private er steget kraftigt, siger Peter Larsen.

Ekstra øjneHan oplever stadig oftere, at private virksomheder kontakter Kriminalforsorgen, fordi de har svært ved at skaffe arbejdskraft.

- I mange tilfælde spørger virksomhederne, om vi har mulighed for at stille med arbejdskraft uden for fæng-slerne, men her må vi sige nej. Under alle omstændigheder har vi ingen problemer med at skaffe opgaver i øjeblikket, siger Peter Larsen.

Det er politisk bestemt, at danske indsatte skal beskæftiges på den ene eller anden måde. En del modtager undervisning eller laver intern service, mens en stor del er beskæftiget i fængslernes produktionsvirksomheder. De indsatte laver både produkter til intern brug i fængslerne og til eksternt salg på almindelige markedsvilkår.

Fængselsproduktionen består bl.a. af kontormøbler, stel til hæve-sænkeborde, gardiner, viskestykker og en lang række andre produkter. Flere fængsler har desuden eget økologisk landbrug, lige som flere beskæftiger sig med trykning og indbinding af bøger.

Ud over de indsatte har fængslerne ansat en række værkmestre og produktionsledere, der styrer produktionen og holder øje med de indsatte.

- Den grundlæggende idé er at gøre de indsatte klar til arbejdsmarkedet, når de kommer ud. Når vi får ordrer fra private virksomheder, får de indsatte en bedre fornemmelse for resten af arbejdsmarkedet, end de gør via produktionen til intern brug. Derfor betyder samarbejdet med private virksomheder også, at flere indsatte senere kommer i arbejde, siger Peter Larsen.

Klik her for at læse mere på Business.dk