Fængselsdom stopper ikke annoncehaj

Fortsat fup. Trods en årelang fængselsstraf til firmaets direktør, Lasse Schou, fortsætter Dansk Tele Support ufortrødent chikanen af danske virksomheder. Håndværksrådet modtog torsdag seks klager over Dansk Tele Support og kunne konstatere, at der er oprettet et nyt selskab med samme formål på samme adresse.

Tirsdag blev direktøren for Dansk Tele Support A/S Lasse Schou dømt for bedrageri. Men to år bag tremmer og en frakendelse af retten til at drive virksomhed bremser ikke Dansk Tele Support.

- Vi havde håbet på, at de kunne holde sig i skindet efter en så hård dom, men det er desværre ikke tilfældet, lyder det fra jurist Jeppe Rosenmejer fra Håndværksrådet.

Kræver penge indDansk Tele Support har de seneste to dage været i fuld gang med at indkræve penge hos danske virksomheder, og det samme gælder for et nystiftet firma, der agererer fra samme adresse som Dansk Tele Support.

I-telefonbogen hedder det nye firma. Et navn som er særdeles beslægtet med hjemmesiden IT-Telefonbogen.dk, hvorfra Dansk Tele Support driver sin forretning.

Håndværksrådet modtog onsdag fire henvendelser fra medlemmer, der var blevet ringet op af i-telefonbogen og ifølge Jeppe Rosenmejer er forretningsmetoderne identiske med den måde, som Lasse Schous firmaer driver forretning på.

Samme dag modtog organisation desuden to separate henvendelser fra to medlemmer, der var blevet kontaktet af Dansk Tele Support.

Samme organisationUdover at dele adresse med Dansk Tele Support på Vesterbrogade 149 er der også andre fællestræk mellem de to firmaer. I-Telefonbogens direktør er Christian Johansen, der kommer fra Dansk Tele Supports ledelse, hvor han frem til i dag besad stillingen som økonomidirektør.

Bruger privatadresseDa I-telefonbogen blev registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den første juni i år, var den anførte adresse en anden end Vesterbrogade 149. Det var derimod den tidligere bestyrelsesformand i Dansk Tele Support Nikki Winther-Fribæks privatadresse i Kgs. Lyngby.

Han forlod Dansk Tele Supports bestyrelse den 8. maj i år og helt frem til den 10. august i år sad han i bestyrelsen i søstervirksomheden IT Support Danmark.

- De sælgere, som vores medlemmer er blevet kontaktet af, er gamle kendinge fra Dansk Tele Support. Derfor er det tydeligt for os, at organisationen bag Lasse Schou fortsat kører på fuld tryk. Det er de samme medarbejdere, og det er den samme ledelse. Men på nuværende tidspunkt kan vi ikke se, hvilken rolle Lasse Schou har i alt det her, siger Jeppe Rosenmejer.

Har gjort det førMåden, som det nye firma er kommet til verden på, minder ifølge Jeppe Rosenmejer meget om den måde som Dansk Tele Support kom til verden på i 2003. Her var Lasse Schou direktør for IT Support Danmark, men alt for meget me-dieblæst fik ham til at søge ly under et andet firmanavn. Det blev til Dansk Tele Support og en blomstrende forretning, der i 2006 fik et overskud på seks mio. kr. før skat i 2006 samt et bruttoresultat på 32,4 mio. kr. Ifølge Håndværksrådet kan halvdelen af alle henvendelser om annoncehajer tilskrives Dansk Tele Support.

Det har hverken været muligt at få en kommentar fra Lasse Schou eller Christian Johansen eller de to firmaer.