Fængselsdom for fodersvindel

Dokumentfalsk: En tidligere og nuværende chef for dyrefoderfirmaet Scanmills ryger i fængsel for omfattende dokumentfalsk med danske veterinærdokumenter. En sag, der har ført til nye stramninger.

Dokumentfalsk med veterinærcertifikater til eksport af foderstoffer kostede i går en tidligere og den nuværende direktør for Scanmills en tur i fængsel.

Vestre Landsret i Odense idømte således den tidligere adm. direktør og medejer af foderfirmaet to års fængsel. Heraf blev de fire måneder gjort ubetinget. Scanmills tidligere chef indrømmede, at han i årene 1996-99 i 854 tilfælde havde brugt falske dokumenter i forbindelse med udførsel af dyrefoder til Østeuropa, bl.a. Rusland.

Fodersvindel- og dokumentfalsksagen er en af de første sager af sin art herhjemme. Handelen indbragte selskabet en fortjeneste på seks mio. kr. ud af en omsætning på cirka 300 mio. kr. I dag arbejder den fhv. direktør i Rusland og samarbejder med sit gamle firma.

Den nuværende direktør fik otte måneders fængsel, hvoraf de to år blev gjort ubetinget. De to forklarede i retten, at Scanmills oprindeligt havde fået originale papirer med underskrifter og stempel fra Plantedirektoratet. Dette blev kopieret over på falske dokumenter. Dermed så det for myndighederne og importørerne i importlandene ud som om, en dansk myndighed havde sagt god for foderstofferne. Ifølge direktoratet solgte virksomheden et blandingsprodukt, som hovedsagelig bestod af kød- og benmel fra svin, kvæg og kyllinger. Importørerne solgte det som fiskemel til svine- og kyllingefarme. Importørerne vidste således godt, at der ikke var rigtigt fiskemel, men et produkt med en smule fisk i, lød forklaringen i retten.

Da produkterne blev solgt videre som fiskemel, gav det importørerne en bedre pris, end hvis varerne blev markedsført som et blandingsprodukt uden reelt indhold af fisk.

Som baggrund for dokumentfalskneriet forklarede Scanmills tidligere chef, at Plantedirektoratet brokkede sig for meget og skulle bruge for megen tid til at udstede dokumenter. Da foderstofferne skulle sendes hurtigt at sted, og transportskibe lå og ventede i havnene, valgte Scanmill-ledelsen selv at udfærdige de nødvendige dokumenter.

Sagen har ført til, at Plantedirektoratet nu stiller meget firkantede krav til danske eksportører af foderstoffer til tredjelande for at forhindre svindel.