Fælles fodslag om annonceformater på Internettet, tak!

Når vi planlægger en kampagne i et printmedie er det annoncøren, der definerer hvor stort formatet skal være

og mediet tilpasses så deres udgivelse efter annoncen.


Noget tilsvarende gør sig gældende på de øvrige

mediagrupper, på nær altså på Internettet.


Her fungerer det stik modsat og det er således annoncøren,

der skal tilpasse formaterne til hvert enkelt netmedies formater.


Der er i sandhed tale om en jungle af forskellige formater

og tekniske specifikationer på online medierne som situationen er i dag, og det er uholdbart.


Det er dels uholdbart fordi

det medfører en øget administrativ byrde for alle involverede parter, men værre er det, at det også medfører

et voldsomt økonomisk spild for annoncørerne.


Når vi taler om ensretning af formater, er der for os at se

flere områder, hvor medierne med et minimum af indsats vil kunne skabe fælles fodslag.


Det drejer sig specielt om

størrelsen af de placeringer som medierne udbyder og ensartetheden i de tekniske specifikationer eller krav til det kreative

materiale.


For os at se vil en ensretning af de formater de enkelte medier udbyder umiddelbart betyde en væsentligt bedre

udnyttelse af budgetterne for annoncørerne, men uden at det har egentlige omkostninger for medierne.


Når vi i dag

planlægger en kampagne på Internettet for en af vores annoncører er det mere reglen end undtagelsen, at der skal

produceres ligeså mange forskellige formater, som vi har placeringer/medier på kampagneplanen.


Det betyder for annoncøren

at produktionsbudgettet ikke udnyttes optimalt.


Her er det store problem, at selv de ledende netmedier ikke kan blive enige

om at ensrette formater når det strækker sig ud over det traditionelle top-banner.


Når vi ser isoleret på

det, er vi naturligvis interesserede i at så meget som muligt kan lade sig gøre og det gælder naturligvis også

med hensyn til formater.


Problemet er imidlertid at der på det seneste er opstået en række nye formater, og

at disse ikke er universelle eller tilgængelige på tværs af enkeltmedier.


Virkningen for annoncørerne

er, at de får større omkostninger til produktion, uden reelt at få værdi for investeringen.


Det ville

naturligvis være meget bedre hvis annoncørerne i stedet kunne bruge besparelsen til bedre kreativt materiale eller alternativt

en større mediainvestering. Alternativet er naturligvis at annoncørerne beder os om at planlægge ud fra at minimere

omkostningerne til produktion af forskellige formater, men konsekvensen heraf vil være at visse medier blive forbigået

til trods for at deres medie egentlig er relevant.


Formaterne på de kreative placeringer er naturligvis én ting,

men selvom vi planlægger kun at benytte ét format på tværs af alle medier, løber vi alligevel ind

i problemer.


De tekniske produktionsspecifikationer er nemlig heller ikke standardiserede, hvilket igen betyder at der i mange

tilfælde skal produceres forskellige versioner af det kreative materiale, selvom det er nøjagtigt samme format der benyttes.
Konsekvensen er igen at annoncøren står med en unødig ekstraregning på produktion af kreativt materiale.


Set

med vores øjne er den manglende ensretning med til at pålægge annoncørerne en ekstra og fuldstændig

unødvendig byrde.


Det ville derfor være i alles interesse hvis medierne til en start kunne blive enige om at udbyde

en række fælles formater.


Derudover står det naturligvis de enkelte medier frit for at udvide deres sortiment.


Men

lad det dog være op til annoncørerne om de vil bruge deres penge på at udvikle fem forskellige versioner af det

samme format eller om de heller vil bruge pengene på mere kreativitet indenfor et begrænset antal formater eller alternativt

på media.