Får du nok ud af dine markedsføringskroner?

Men ved hjælp af en række forholdsvis simple forholdsregler kan man undgå, at markedsføringsbudgettet løber

løbsk, og istedet få en positiv effekt for pengene.En ejer af en mellemstor virksomhed fortalte mig fornylig, at

han måtte betale ca. 100.000 kr for et oplæg, der i sidste ende ville koste ham godt det firedobbelte af hans samlede

markedsføringsbudget at føre ud i livet.Nogle virksomheder får lov til at betale for at arbejde med reklamebureauernes

juniorer eller trainees til en "reduceret timepris".I virkeligheden får kunden blot lov til at betale for bureauets

oplæring af elever og assistenter, for hvor mange virksomheder ønsker en "junior-løsning", når

det gælder markedsføringen af ens levebrød? Den "reducerede timepris" kan hurtigt vise sig at blive

en meget dyr besparelse. I andre tilfælde er reklamebureauet redeligt troppet op til første møde med de fem mest

kreative folk de har, -og som alle koster mellem 1000 og 1500 kroner per time - inden de overhovedet har leveret noget som virksomheden

kan bruge eller dannet sig et overblik over virksomhedens behov. Markedsføring er et forretningsredskab, der skal være drevet

af og bedømt på forretningsresultater. Det skal være en investering, der i sidste ende giver et målbart afkast.Hele

idéen i at bruge penge på markedsføring er, at man i sidste ende skal kunne tjene på den.For at kunne

se markedsføring som en investering, kræver det at man behandler markedsføring som enhver anden investering man

ville foretage.Stil krav til din samarbejdspartner, også når det gælder markedsføring.Spørg

hvad du kan forvente at få ud af din investering, og opstil succeskriterier for de projekter du søsætter.Det

er den eneste måde du kan følge med i, hvad du får ud af dine markedsføringskroner.Og så er

det i øvrigt en god måde at undgå, at bureau og kunde taler forbi hinanden, når det gælder forventingerne

til effekten.At arbejde efter et fastlagt budget er efterhånden blevet en god rutine for de fleste.En anden god

idé, er at bede ens bureau om at komme med et kvalificeret bud på, hvad de samlede udgifter på et givent oplæg

eller opgave beløber sig til.Skal man eks. have udarbejdet en annonce for et af ens produkter, er der ofte flere udgifter

end bureauets honorar forbundet med dette. Det kan være til foto, repro, tryk eller andet.Få en samlet budgetramme,

så bliver du ikke så let negativt overrasket.Husk på, at det for din markedsføringspartner bør

handle om, at få mest ud af dit budget. Ikke om at få mest ud af din bankkonto.Fokusér på behovet og

problemstillingen - ikke på løsningen.Hvad skal man bruge markedsføring til og hvad skal den gøre

for virksomheden?Det lyder måske som et banalt spørgsmål, men mange virksomheder stiller ikke sig selv dette

spørgsmål.Det ender ofte i sjove og spændende kreative tiltag, uden den store effekt.Hav derfor altid

en målsætning med din markedsføring.Begynd med at finde ind til kernen af problemet og få dig et grundigt overblik

over situationen. Definér problemet, markedssituationen og hvad du forestiller dig markedsføringen skal kunne gøre

ved det aktuelle problem eller udfordring.Løs problemet med en markedsføringsaktivitet som opfylder formålet:

Det er let at forelske sig i en bestemt løsning, fordi det er den sjoveste, men det er langt bedre at forelske sig i en løsning,

fordi den er den mest rigtige og effektive.Det er vigtigt at pointere, at DU som kunde i ligeså høj grad er nøglen til

mange af løsningerne på dit firmas udfordringer. Det er dig der har den største viden om dit eget firma, dets

styrker, svagheder og potentiale. Det er dig og dine medarbejdere der i sidste ende skal have viljen, evnen og engagementet til at

få tingene til at lykkes.Kreative løsninger er kun kreative løsninger, hvis ikke de bliver fulgt op af handling!

Ved at arbejde med erfarne markedsføringsfolk, ved at forstå at man selv er nøglen til sin virksomheds succes,-også

når det gælder markedsføring,- og ved at bruge det inderste af hovedet, kan man skabe de bedste forudsætninger

for succesfuld markedsføring.Så vil markedsføring ophøre med at være en udgift, og i stedet

blive en investering.