Få mindre virksomheder arbejder bevidst med vækst

En undersøgelse foretaget af revisionsselskabet Deloitte & Touche viser, at kun hver sjette virksomhed er i stand til at

fastholde vækst over en længere periode. Blandt de virksomheder, der oplever, at væksten stopper, formår kun

hver tredje at opnå vækst igen inden for de følgende fem år.


Igennem det seneste år har de to

statsautoriserede revisorer i Deloitte & Touche partner Johnny Bihl og manager Henrik Schougaard, bl.a. igennem interview og rådgivning,

arbejdet med små og mellemstore vækstvirksomheders vækstpotentiale. For dem er der ingen tvivl: Mange har viljen

til vækst, men det strander på, at de fleste ikke ved, hvordan man systematisk arbejder med at skabe og fastholde vækst.


-

Meget ofte er det et spørgsmål om, at man skal fokusere noget mere. Typisk vil en virksomhedsejer, der er vækstorienteret

have et utal af ideer til, hvordan virksomheden kan udvikle sig. Det vi kan gøre er at hjælpe virksomheden med at få

klarlagt, hvilke ideer der giver det ønskede resultat. Få virksomheden til at bruge kræfterne optimalt, tænke

i vækst på en fokuseret måde, lave en plan og følge den, siger Johnny Bihl, Deloitte & Touche.


Johnny

Bihl og Henrik Schougaard bruger nu meget af deres tid på at hjælpe og rådgive små og mellemstore virksomheder

med at realisere vækstpotentialet. I håbet om, at flere virksomhedsledere vil fokusere på vækst, har de nu

samlet deres erfaringer i et hæfte, der netop nu er på vej ud til op mod 5000 mindre virksomheder i hele landet. Hæftet

med titlen "Vilje og fokus skaber vækst" indeholder en række gode råd om, hvordan man skaber vækst

i sin virksomhed.Anmeldelse

En af de heldige sideeffekter ved at udarbejde en vækstplan er et mindre anstrengt forhold

til banken. I hvert fald glæder det erhvervskonsulent i Jyske Bank Peer Bach Nielsen, at Deloitte & Touche nu fokuserer

på at rådgive smv''''erne med vækststrategier. Han har læst hæftet og giver følgende anmeldelse:


-

Materialet beskriver på en god og let forståelig måde vigtigheden af, at vækstvirksomheder er i stand til

at beskrive og planlægge væksten for en finansiel partner. Afgørende for en virksomheds muligheder for at opnå

den ønskede finansiering er at få skabt et tillidsforhold. Tillidsforholdet er bl.a. begrundet i det historiske - er

tidligere planer realiseret på fornuftig vis og er eventuelle afvigelser velbegrundede. Det er vigtigt, at ledelsen i en vækstvirksomhed

signalerer egen tro, evne og vilje til at skabe og være en vækstvirksomhed.Planlæg vækstenOplever

virksomheden jævnligt at sige nej til ordrer, fordi man ikke kan håndtere den øgede efterspørgsel efter

produkterne, så er der et uudnyttet vækstpotentiale, der venter på at blive realiseret. Måske mangler der medarbejdere,

måske er det penge eller det kan være produktionskapaciteten, der halter bagefter. Hvis man genkender problemet, men ikke

kan svare på, hvad det er virksomheden mangler, så skal man se at få lavet en vækstplan.


Spørger

man Deloitte & Touche bør en vækstplan indeholde følgende elementer:. fasel Vurder om viljen til

vækst er til stede


l Vurder på hvilke produkter og markeder væksten kan skabes


l Vurder om virksomheden

er klar til vækst. fasel Fastsæt vækstmålene


l Vurder hvordan målene skal nås


l

Identificer de kritiske succesfaktorer for vækst


l Identificer barrierne for vækst. faseNår man

har klarlagt, hvilke områder man vil fokusere på, skal planen føres ud i livet. Her er nogle områder, hvor

forandringer kan være med til at styrke virksomhedens vækstpotentiale:


l Salg og markedsføring


l Leder-

og medarbejderudvikling


l Produktudvikling


l Tilpasning af organisationen


l Professionel bestyrelse


l Internationalisering


l

Outsourcing


l Opkøb


l Nye lønsystemer


l Plan for finansiering af væksten. fasel Foretag

løbende opfølgning på de væsentligste succesfaktorer


l Gennemgå faserne igen med jævne

mellemrum