Få fusionen på plads

Skal en fusion lykkes, er der nogle forhold, der skal være på plads:

Formål: Ledelsen (eller politikerne) skal klart tilkendegive, hvorfor fusionen er nødvendig.

Hastighed: Medarbejderne forventer forandringer. Kommer de ikke hurtigt, kan det skabe negativ stemning. Også de »grimme« beslutninger med f.eks. tvungne jobskifter skal gennemføres hurtigt.

Identifikation. Ledere og nøglemedarbejdere skal hurtigt identificeres. Rammerne skal defineres, og derefter skal ledelsen have frit løb til at gennemføre forandringerne.

Kommunikation. Målsætningen for forandringerne skal tydeligt kommunikeres. Resultater skal meldes hurtigt ud.

Integration. Praksis viser, at integrationen af medarbejderne i en fusion bedst sker omkring konkrete opgaver. Jo mere konkrete projekter, desto mere har man at samarbejde om.Kilde: Niels Holger Poulsen, PA Consulting Group