Få de skjulte omkostninger frem

Minikronik. Det er vigtigt, at vi opnår gennemsigtighed i vores omkostninger - specielt da de udgør en større andel af de totale omkostninger, skriver dagens kronikør.

Virksomhederne oplever i et stadig stigende omfang, at kunderne ønsker yderligere ydelser, uden at dette må påvirke prisen. Det stiller store krav til virksomhederne, idet man skal være endnu mere omstillingsparate samt kunne reagere hurtigere end tidligere.

Det medfører blandt andet, at man indimellem glemmer at få dokumenteret, hvad det reelt koster at yde kunderne denne ekstra service, eller om kunden totalt set er et aktiv for virksomheden. Måske ønsker man ikke den form for kalkulation, jeg har hørt mange undskyldninger som: Vi har altid haft den kunde, og vi tjener da penge totalt set.

Men uanset undskyldningerne, så er det vigtigt, at vi opnår en gennemsigtighed i vores omkostninger specielt da vores kapacitetsomkostninger udgør en stadig større andel at vores totale omkostninger. Redskabet til dette er Activity Based Costing (ABC), som i dag benyttes af mellemstore og store virksomheder.

Men ABC bør også vinde indtog i mindre virksomheder. Det er lige så vigtigt for dem at vide, hvad kunderne trækker af ressourcer internt, eksempelvis i bogholderiet Activity Based Costing er en metode til at fordele virksomhedens omkostninger, såvel de variable som de faste omkostninger.

Inspirerer til analyseUdover at være en kalkulationsmodel er ABC også en inspirationsanalysemodel, idet ABC-processen synliggør de processer, som virksomheden eller organisationen gennemfører for at kunne producere et givet produkt eller serviceydelse. Dette skyldes, at man ved en implementering af ABC er nødsaget til at definere, hvilke arbejdsgange, der foretages i de enkelte afdelinger, men endnu vigtigere også hvorledes arbejdsgangene griber ind i hinanden på tværs af organisationen.

Nu skal mindre virksomheder selvfølgelig ikke til at implementere de store forkromede modeller, som anvendes i organisationer med milliardomsætning, men i stedet benytte sig af ABC i en form, der passer til netop den type af virksomhed, som man har med at gøre.

Jeg opfordrer til, at man i stedet starter i det små: Hvilke kunder er mindre attraktive? Hvilke produkter i sortimentet bidrager ikke til bundlinien? Er der kapacitet, der ikke udnyttes optimalt?

Og hvad vinder man så? Banker har benyttet ABC som legitimering for deres gebyrpolitik, ligesom den offentlige sektor er på vej med ABC af samme årsag.

Endvidere kan ABC bruges strategisk: Hvad skal virksomheden lave i fremtiden?

Hvilke kunder er særligt attraktive i fremtiden, så rådet herfra er:

Kom hellere i gang i dag end i morgen med at finde skjulte omkostninger ved en nedgangsperiode kan det være for sent.