Få danske patenter

Til sammenligning ligger de blågule kolleger på den anden side af sundet på en sjetteplads. De sender næsten

fire gange så mange patentansøgninger afsted om året. Den absolutte førsteplads indtages ikke overraskende

af USA med 40.003 ansøgninger. smusCipralex godkendt i 12 lande

Medicinalselskabet Lundbeck har fået godkendt andengenerations-lykkepillen,

Cipralex, i 10 lande i EU samt i


Schweiz og Litauen. Det meddelte Lundbeck fredag.


På basis af disse godkendelser,

vil Lundbeck ansøge flere Central- og Østeuropæiske lande om godkendelse. Disse ansøgninger ventes godkendt

i løbet af andet halvår 2002 ligesom godkendelse i Australien og USA ventes i henholdsvis andet halvår 2002 og

i første halvår 2003. Lige så snart Lundbeck har markedføringstilladelse i de enkelte lande, vil markedsføring og

lancering begynde. RB-BørsenVinInvest på internetbørsinimum 50.000 og maksimum 300.000 stk. aktier

a nominelt 100 kr. Aktierne udbydes i perioden 14. maj til 28. maj, og tegningskursen er 105 kr. franko. Selskabet er etableret med

en kapital på 125.000 kr. af et anpartsselskab, der er 100 pct. ejet af Niklaus B. Sonne, der tidligere hed Klaus Bendix, og

senest har været beskæftiget som kapitalforvaltningschef i investeringsbanken P-H. Han er direktør for selskabet.

Formand for bestyrelsen er ejendomsmægler Peter Norvig, der også er formand for Parken Sport & Entertainment. Selskabets

formål er at drive investeringsvirksomhed primært med vine. Ved udgangen af 2001 havde selskabet investeret i 1080 flasker

vin til en samlet købspris på 117.428 kr. RB-BørsenMøns Bank fik lille overskudMøns

Bank fik i første kvartal 2002 et nettooverskud på 1,8 mio kr. sammenlignet med et overskud på 4,1 mio. kr. i samme

periode 2001. Resultatet før skat blev 2,6 mio. kr. mod 5,7 mio. kr. året før. Det fremgår af bankens kvartalsorientering.

Banken fastholder forventningerne til hele året. I årsberetningen lød de således: For 2002 venter banken

et resultat af den primære bankdrift på 14-16 mio. kr. mod 18,5 mio. kr. i 2001. Resultatet af den primære bankdrift

var i 2001 noget over forventningerne.. RB-BørsenCodan fik underskudForsikringsselskabet Codan fik et underskud

efter skat og goodwill på 185 mio. kr. i første kvartal 2002 mod et underskud i samme periode af 2001 på 279 mio.

kr. Resultatet før goodwill afskrivninger og ekstraordinære poster samt skat blev et underskud på 232 mio. kr.

mod et underskud på 244 mio. kr. i første kvartal 2001. Codan anfører, at resultatet er negativt påvirket

af dårligt vejr, stormskader og kurstab. Omkostningsprocenten blev dog holdt på et tilfredsstillende niveau, meddelte

selskabet. RB-BørsenNovozymes fik 129 mio. kr.Indtjeningen i enzymkoncernen Novozymes lå nærmest på

samme niveau i 1. kvartal 2001, som den gjorde et år tidligere, og omsætningen steg med blot fire pct. Det skyldes primært

et lavere salg af vaskemidler, der nu udgør 40 pct. af virksomhedens samlede omsætning. RB-Børsen

Small

Cap DK opjusterer

Investeringsselskabet Small Cap Danmark opjusterer i forbindelse med regnskabet for første kvartal 2002 sine

forventninger til hele året. Under forudsætning af uændrede konjunkturer ventes der nu et resultat før skat på

20 mio. kr., mens de tidligere forventninger lød på et overskud før og efter skat på 15 mio. kr., svarende

til afkast af porteføljen på 15-25 pct. Det bemærkes i delårsrapporten, at forventningerne understøttes

af udviklingen i den forløbne del af andet kvartal af året. Der er i første kvartal realiseret et investeringsafkast

på 17,6 pct. RB-Børsen