EUs landbrugsstøtte kan fortsætte

Trods WTO-aftalen kan EU fortsætte med at støtte sine landmænd, vurderer dansk forsker.

Billigere fødevarer, men uændret landbrugsstøtte.

Det kan blive konsekvensen for EU af den aftale, som WTO indgik i weekenden, siger en dansk ekspert i verdenshandel, seniorforsker Kim Martin Lind fra Landbohøjskolen.

»Med den seneste reform af EUs landbrugspolitik, hvor man omlægger tilskuddene til hektarstøtte, så vil det meste af støtten måske kunne lægges ind i aftalens »green box« (for tilladte støtteordninger, red.),« siger han.

WTO-aftalen går nemlig ikke til angreb på landbrugsstøtte som sådan, kun på landbrugsstøtte der er konkurrenceforvridende. Og hvis støtten bliver givet helt uafhængigt af, hvad landmanden producerer, så er den ikke forbudt efter WTOs regler.

»Hvis støtten er en ren indkomststøtte, der er helt fastfrosset, så forstyrrer den ikke konkurrencen udadtil, og så kan de andre lande være ligeglade,« siger Kim Martin Lind.

»Man kan jo heller ikke bare fjerne støtten. Så går landmænd over hele Europa fallit.«

Svært at afgøre
Samlet set mener han, at det er meget svært at afgøre, hvilken betydning weekendens WTO-aftale vil få for landbruget i Danmark.

»Det meste af aftalen består jo af hensigtserklæringer,« siger han.

Det står dog fast, at eksportstøtten på et eller andet tidspunkt skal væk. Eksportstøtten holder i dag landmændene skadesløse for forskellen på de lave verdensmarkedspriser og de højere priser i EU. Det vil sige, at EUs landbrugspriser ikke kan undgå at falde, når eksportstøtten forsvinder.

Men hovedparten af EUs landbrugsstøtte er produktionsstøtte, og EUs landbrugsreform giver fleksibilitet til de enkelte lande, med hensyn til hvor meget, de vil omlægge denne støtte fra produktionstilskud til hektarpræmier, der betales uanset produktionsmængden. I Danmark er stort set al støtte omlagt til hektarpræmier, siger Kim Martin Lind.

Blå og grønne æsker
EU har flere muligheder for at bevare hektarstøtten, trods WTO-aftalen. WTO opdeler støtteordningerne i forskellige kategorier, blandt andet »blue box« (»blå æske«) og »green box« (»grøn æske«).

Den blå æske er til støtteordninger, som er baseret på faste tilskud pr. arealenhed eller dyreenhed. Her ligger EUs hektarstøtte i dag. Disse støtteordninger vil fortsat være tilladt, men der bliver lagt et loft over dem som umiddelbart vil kræve, at EU sænker hektarstøtten drastisk. På den anden side står der også i WTO-aftalen, at loftet skal anvendes med »nogen fleksibilitet« over for medlemslande, der har en meget høj andel af deres støtte i den blå æske - og det har EU netop.

»Denne sætning mangler at blive konkretiseret i aftalen,« siger Kim Martin Lind.

Hektarpræmier
Mislykkes dette, kan EU forsøge at flytte støtteordningerne over i den den grønne æske. Navnet har ikke noget med økologi at gøre, det betyder blot, at støtteordningerne her er tilladte, fordi de ikke forvrider konkurrencen. I den nye WTO-aftale står der, at kriterierne for, hvad der er grønt og tilladt, skal »revideres og klarificeres«.

»Jeg vil tro, at det er formuleret på den måde for at give EU en mulighed for at flytte hektarpræmierne herover,« siger Kim Martin Lind.