EUs indre marked tynger nye lande

Kun to måneder før udvidelsen af EU har flere af de nye medlemmer ikke fået oversat EUs omfattende regelsæt til nationale sprog, og det kan skabe juridiske problemer ved strid om det indre marked.

Læs mere
Fold sammen
BRUXELLES: Den lille Middelhavsø Malta og de tre baltiske stater; Estland, Letland og Litauen, risikerer at blive hægtet af EUs indre marked på trods af den officielle optagelse i Den Europæiske Union fra 1. maj. Mindre end to måneder før optagelsen kæmper de nye små lande nemlig fortsat med at få oversat EUs gigantiske sæt af love, forordninger og andre regler til de nationale sprog, og så længe det ikke er sket, svæver landene reelt i et juridisk tomrum i forhold til blandt andet det indre marked. For at et stykke EU-lovgivning skal være fuldt gældende og klager herover kunne bringes for Den Europæiske Domstol i Luxembourg, skal det være oversat til alle officielle sprog i Unionen, og virksomheder vil få svært ved at operere efter indre markeds-reglerne i de lande, der ikke lever op til reglerne, påpeger EU-Kommissionen.

Selvforskyldt
Den har derfor løftet en advarende pegefinger over for især Malta og de tre baltiske lande, hvor man på grund af mangel på kvalificerede oversættere halter langt bagud med at få EUs 85.000 sider med love oversat til de nationale sprog.

Særligt kritisk er situationen for Malta, men kilder i Kommissionen hvisler også om, at den er selvforskyldt.

Under optagelsesforhandlingerne insisterede Malta på at få maltesisk - en slags arabisk-italiensk blandingssprog - indført på listen over EUs officielle sprog, selv om næsten samtlige 377.000 maltesere i forvejen både forstår engelsk og i øvrigt i høj grad bruger italiensk som deres daglige sprog.

Andre problemer
EUs udvidelseskommissær Günter Verheugen forsøger imidlertid at nedtone andre problemer for de 10 nye medlemslande med at få EUs lovgivning på plads inden 1. maj.

Især på området med fødevaresikkerhed og veterinære regler halter flere af de nye medlemslande - herunder Polen - bagud i forhold til de løfter, de afgav på EUs topmøde i København i december 2002, da udvidelsen kom på plads.

»Men det vil ikke få nogen afgørende negativ indvirkning på det indre marked,« bedyrer Verheugen.

»De producenter af fødevarer, der ikke kan overholde EUs regler, vil simpelthen ikke få lov til at eksportere til markedet i resten af EU.«