EUs fusionsregler

mmissionen har myndigheden i forhold til fusioner mellem selskaber med en total omsætning på over 5 mia. euro - godt 37,5 milliarder kroner - på verdensplan eller på mere end 250 mio. euro (1,875 mia. kr.) pr. selskab inden for EU. I første omgang skal Kommissionen melde tilbage inden 25 arbejdsdage, efter at man har modtaget meddelelse om fusionsplanerne. Hovedprincippet er, at Kommissionens konkurrencevurdering gælder alle EU-lande, og de nationale konkurrencemyndigheder bliver kun involveret, hvis et af selskaberne har mere end to tredjedele af sin omsætning i ét EU-land, hvilket ikke er tilfældet i fusionen mellem Arla og Campina.Ckr.