Europakke 2

Når vi nu ikke fik den i første hug, kan vi vel indføre den i etaper. Det er en kendsgerning, at euroen vil holde

sit indtog i Danmark, Sverige og Storbritannien før eller siden - enten vi vil det eller ej. Selvom danskerne har stemt nej,

vil euroen blive brugt for fuldt drøn i erhvervslivet, ligesom vi naturligvis ikke kan give turister og andre gæster

i Danmark tilbage i danske kroner, når de har betalt med euro. Nogen kalder det euro af bagdøren. Det lyder negativt

ladet, men uanset hvad man kalder det, kommer euroen på banen i de tre lande, der nu befinder sig på den monetære

sidelinie. Svenskerne har lugtet lunten, og der er meget slet skjulte signaler på banen om en snarlig svensk folkeafstemning

om den fælles europæiske valuta. Så uanset hvilken holdning, man måtte have til euroen, så kommer den

på den ene eller den anden måde. Dansk erhvervslivs organisationer er heldigvis holdt op med at bruge ørkesløse

kræfter på at ærgre sig over, at danskerne sagde nej til den fælles vatuta. I stedet er man nu ude med stærke

og saglige argumenter for, at vi snart bør have en europakke 2 i form af en ny lovgivning, der gør det nemmere for de

danske virksomheder at omgås euroen og de lande, der har taget den til sig.


Erhvervslivet ønsker mere fleksible

regler, så man kan anvende både dagskurs og månedlig toldkurs ved omregning af euro til kroner for eksempel i forbindelse

med angivelse og betaling af moms. Mere fleksible regler vil efter erhvervsorganisationernes mening åbne en række muligheder for,

at danske virksomheder kan skærpe deres konkurrenceevne i forhold til lande, der allerede bruger euroen som valuta.


Virksomheder

i Storbritannien, som jo altså også har sagt nej til euroen, kan allerede i dag indbetale moms i euro, og lignende lovgivning

ville i Danmark ligge i naturlig forlængelse af den europakke 1, som blandt andet betød, at danske virksomheder kan aflægge

regnskab i euro.


Vi kan lige så godt indrette os på, at euroen kommer. Myndighederne kan med sindsro vende blikket

mod Storbritannien for at lære at omstille deres systemer til at kunne tackle euroen. Lad os vove et gæt på, at

danskerne lige pludselig og om ikke så længe skal til afstemningsboksene igen for at tage stilling til euroen. Og lad

os vove et andet gæt på, at næste gang bliver det et ja. Det vil være både billigere og bedre at forberede

sig nu end at vente. For når danskerne har sagt ja, kører toget.