Europæiske principper skal genskabe tilliden til regnskabet

Tilliden til revisorbranchen er på lavpunktet. Løsningen er enkle principper for regnskaber efter europæisk forbillede, mener topchefen for revisionsgiganten Pricewaterhousecoopers, Samuel DiPiazza.

Europæiske principper skal genskabe tilliden til regnskabet - 1
Foto: Scanpix Fold sammen
Læs mere
Interveiw

DAVOS: En gang var der fem - the big five - men efter revisionsgiganten Andersens fald fra tinderne, er de fire. Fire globale revisions- og konsulenthuse, der kæmper indbyrdes om de største kunder, og udadtil med et blakket renomme i offentligheden, hårdt ramt af regnskabsskandalerne.

I et eksklusivt interview med Berlingske Tidende i Davos fortæller topchefen fra en af de fire, Pricewaterhousecoopers, Samuel DiPiazza, der helst bare vil kaldes Sam, om hans arbejde for at genskabe tilliden til regnskaberne. Et arbejde han blev eksponent for med udgivelsen af »Building Public Trust« i foråret 2002, lige før Enron kollapsede.

I din bog foreslår du en global standard for revision af regnskaber. Nu to år senere, hvilke fremskridt ser du?

»Faktisk er jeg opmuntret af udviklingen. For to år siden, før Enron og andre skandaler, var udsigterne for nye fælles revisionsstandarder dårlige. Men bevægelsen mod EU-standarder og internationale standarder, og erkendelsen af, at de amerikanske regnskabsstandarder ikke var perfekte og for regelbaserede, og det faktum, at lederne af de internationale standardkomiteer tænker meget ens, har ført til konvergens. Vi er meget optimistiske, om end det er en lang rejse,« siger Sam DiPiazza.

Satsning i Davos
Pricewaterhousecoopers satser stort på topmødet i Davos. Selskabet er mødt talstærkt op med netværkscafeer og arrangererflere receptioner for klienter og potentielle klienter. Revision er firmaets hovedforretning, men Pricewaterhousecoopers servicerer virksomheder på en lang række andre områder, som finansiel risikostyring eller rådgivning om logistik. Skandalerne i erhvervslivet har dog rejst kritik af, at de mange forretningsområder kan give modstridende interesser. Men Sam DiPiazza anser det som absolut nødvendigt, at hans organisation har dyb viden om andet end bare revision.

»Der har været megen snak om, at disse tjenester skal adskilles. Men er man ikke forsigtig, ender man med et revisionsselskab, der ikke har evnerne til at foretage revision, fordi man ikke har råd til at skabe kvalitet,« siger han.

Hvordan kan det så være, at der i et tilfælde som Parmalat, gik så lang tid, før nogen opdagede, at selskabet var på katastrofekurs?

»Vi repræsenterer den nye ledelse i Parmalat, og kan ikke kommentere specifikt. Men jeg vil sige, at virksomheder i dag er komplekse, meget mere komplekse end tidligere. Finansielle instrumenter og finansiel struktur gør det vanskeligt at forstå forretningsmodeller i de enkelte virksomheder. Jeg tror, at det kombineret med tilfælde som Enron, hvor nogen har villet svindle, gør det vanskeligt for revisoren, og for bestyrelsen at forstå, hvad der egentlig foregår i virksomheden.«

Hvem i kæden af revisorer, ledelse, analytikere og investorer, var ansvarlig for regnskabsskandalerne?

» Systemet brød sammen i alle led under krisen. Virksomhedsledernes ansvarsfølelse, bestyrelsernes overvågning, revisorernes pligtfølelse, analytikernes uafhængighed, mediernes medløberi og investorerne, der også må tage sin del af ansvaret. Det hele brød sammen.«

Som følge af pensionsopsparingerne i den vestlige verden er almindelige mennesker i dag aktieejere. Er den udvikling en del af forklaringen på, at alle led fejlede, og skandalerne kom?

»Det er selvfølgelig en del af forklaringen. Det er derfor nødvendigt med ansvar og gennemsigtighed, og fordi vælgerne er interesserede, har det også politisk interesse. Det er vigtigt,« siger Sam DiPiazza.

Hvad er det positive ved henholdsvis de amerikanske regnskabsstandarder, der er regelbaserede og det europæiske, der bygger på principper?

»Det amerikanske system blev udviklet i et forsøg på eksplicit at bestemme, hvordan man i regnskabet skulle håndtere en bestemt transaktion. Det var et forsøg på at skabe permanente svar, men i dag ved vi, at intet er permanent. Har man først defineret en transaktion, vil den næste afvige en smule. Det amerikanske system opstod, efter min mening, som svar på de mange søgsmål for at beskytte den enkelte virksomhed. Det europæiske system, med principper i stedet for regler, er meget mere holdbart. Det definerer en hensigt og en retning, og overlader det til ledelsen og revisorerne at leve op til disse principper. Ind imellem er systemet ikke klart nok og er derfor for fleksibelt, og derfor er der brug for klare principper, som måske er forklaret udførligt på få A4-sider. Vi har ikke brug for den amerikanske version, hvor enkelte regler er forklaret på mere end 1.000 sider. Det er ikke til at arbejde med, og derfor mener vi, at det europæiske system er en bedre model til at sikre gennemsigtighed,« siger Sam DiPiazza.

Når man er fortaler for gennemsigtighed, integritet og ansvarlighed, skal man som bekendt gå forrest med et godt eksempel. En hurtig sammenligning viser, at blandt de lande, som OECDs afdeling for hvidvaskning af penge ikke mener er samarbejdsvillige, har Pricewaterhousecoopers kontorer i Egypten, Guatemala, Indonesien, Nigeria, phillipinerne og Ukraine. Pricewaterhousecoopers har samtidig kontorer på Cayman øerne, Kanal øerne og de hollandske antiller, områder der alle er kendt som skattely.

Hvorfor har I afdelinger i disse lande? Hvorfor sætter I ikke en anden standard, hvis i går op i gennemsigtighed?

»Vores arbejde i disse lande er på vegne af virksomheder udefra, der har forretninger i disse lande. Vi er en del af løsningen, så vi kan hjælpe vores klienter verden rundt i udviklingslande, forestå kontrol, og forestå, at hvidvaskning af penge ikke er et emne. Vi har en ekstraordinær kvalitetskontrol, og vi vil ikke gøre forretning med en virksomhed, hvis vi har den mindste tvivl om deres integritet. Men alle disse lande har brug for Pricewaterhousecoopers er tilstede til at hjælpe dem igennem svære udfordringer,« siger Sam DiPiazza.