Europæisk vækstdrøm ved at gå i vasken

Hvis EU skal blive lige så konkurrencedygtig som USA, skal der rykkes nu. EU-Kommissionen advarer mod europæisk tilbagegang.

Læs mere
Fold sammen
BRUXELLES

Det er ikke for sent endnu for Europa at nå målet med at gøre den europæiske økonomi til verdens mest konkurrencedygtige i 2010. Men det kræver, at en række af de europæiske lande gør langt mere for at opfylde de fælles økonomiske mål, som EU har sat sig, hed det i en rapport fra EU-Kommissionen i går.

Rapporten er den mest detaljerede hidtil om, hvordan det går den såkaldte Lissabon-proces - målet om indenfor ti år at gøre Europa lige så økonomisk og konkurrencedygtigt som USA, som EU-landene blev enige om på et topmøde i Lissabon i 2000.

Rapporten skal tjene til at skabe ny opmærksomhed om spørgsmålene, inden EU-landene forårs-økonomiske topmøde i marts. EU-Kommissionen vil inden da fremlægge sit forslag til den nye store budgetplan frem til 2013, hvor man vil slå et kraftigt slag for mere end en fordobling af EUs forskningsudgifter og flere penge til højteknologiske infrastruktur-projekter, og Kommissionen håber tydeligt på at få et første nik fra medlemslandene hertil på marts-topmødet.

»Fire år efter Lissabon står det klart, at vi ikke er på vej til at nå vores mål. Det burde være nok til at vække regeringerne,« sagde EU-Kommissionens formand Romano Prodi i går.

I rapporten slås det fast, at EU fortsat slås med en for lav produktivitet, med for få ansatte i især det private erhvervsliv og med manglende investeringer i forskning og den højteknologiske del af erhvervssektoren.

Nogle eksempler:

EU har sat sig som mål, at 70 procent af den voksne befolkning skal være i arbejde i 2010. I øjeblikket er man kun oppe på knap 65 procent, hvilket kun er en svag forbedring i forhold til 1999, hvor godt 62 procent var i arbejde. På den positive side står, at langt flere kvinder er kommet i arbejde, men til gengæld kniber det for det »grå guld«. Efter 55 år er man ved at være færdig på det europæiske arbejdsmarked, viser rapporten tydeligt.

EU har sat sig som mål at nå den samme rate i produktivitet som USA. I øjeblikket ligger den samlet på 90 procent, selv om enkelte lande - Irland, Belgien, Frankrig og Luxembourg er næsten lige så højt oppe - og det bliver svært at få den højere. Siden midten af 90erne ligger væksten i produktivitet i Europa på mellem en halv og en procent, mens den i USA er oppe på knap to procent.

EU er stadig langt efter USA og Japan på forskning, selv om der er sket fremskridt i de seneste år. Målet med at komme op på at bruge tre procent af bruttonationalproduktet på forskning i 2010 er stadig fjernt, idet EU-landene i øjeblikket kun lige ligger på godt to procent. I rapporten hedder det samtidig, at Kina og Indien haler voldsomt ind på Europa på forskning og højteknologi.

Topkarakter til Finland
I rapporten går EU-Kommissionen ikke af vejen for at dele karakterer ud til medlemslandene. Finland og Østrig er duksene med fine karakter næsten overalt. Et lidt mere blandet billede gælder for Storbritannien, Holland, Danmark, Irland, Sverige, Luxembourg og Belgien, der imidlertid alle roses for fremskridt. Frankrig og Tyskland udgør midterfeltet, mens Italien og Portugal forsøger at hænge på. For Spanien og Grækenland er der ikke mange rosende ord at hente i rapporten.

Og hvad skal der så gøres ved det ifølge EU-Kommissionens mening?

For det første skal EU-landene blive enige om en række nye direktiver for at fuldende det indre marked. Det gælder endelig liberalisering af en række halvoffentlige ydelser, et frit finansmarked, indførelse af et fungerende EU-patent og retfærdige og klare regler for anerkendelse af uddannelser og professioner over grænserne. For det andet skal Europa investere langt mere i forskning, IT-teknologi og generel høj-teknologi. Og for det tredje skal arbejdsmarkedet indrettes sådan, at flere kommer i arbejde. Især i gruppen over 55 år.