Europæisk rekord i røverier plager bankerne

Der går ca. 11 år i gennemsnit mellem røverierne i danske bankfilialer. I andre europæiske lande går der hele 77 år. Nu truer de danske pengeinstitutter med at fjerne ekspeditionskasser med kontanter i filialerne.

Læs mere
Fold sammen
De danske banker og sparekasser vil i løbet af få år helt være uden ekspeditionskasser med kontanter.

Det er den kontante trussel fra brancheorganisationen Finansrådet, som bliver virkelighed, hvis antallet af røverier i Danmark ikke falder betydeligt snart.

I år er der udsigt til, at antallet af røverier mod danske pengeinstitutter bliver på cirka 125, og det kalder Finansrådet for uacceptabelt, når der sammenlignes med andre lande. Det har først og fremmest enorme menneskelige konsekvenser for de ansatte i finanssektoren at blive udsat for røveri, men økonomisk bruges der også mange ressourcer på sikringsforanstaltnigner.

Danmark hårdt plaget
»Lykkes det ikke de kommende år at reducere antallet af røverier væsentligt, må sektoren overveje helt at fjerne umiddelbart tilgængelige kontanter og sikre disse i såkaldte cash in/cash out maskiner,« konkluderer Finansrådet i et afsnit om røveriudviklingen i sin årsberetning, der offentliggøres i dag. Hvis antallet af røverier i år bliver på cirka 125, vil der være tale om et fald i forhold til sidste år, hvor der blev registreret 182 røverier mod danske bankfilialer. Trods den faldende tendens er tallet markant højere end i andre europæiske lande.

»Hvis man sætter antallet af røverier i forhold til antallet af filialer, bliver hver filial statistisk udsat for røveri hvert 11. år. Dette er europæisk rekord, idet europæiske pengeinstitutfilialer i gennemsnit kun udsættes for røveri hvert 77. år,« påpeger de danske pengeinstitutter.

Mens det ikke er unormalt med bevæbnede vagter og låste døre i banker flere steder i udlandet, har den danske banksektor altid ønsket at bevare åbne adgangs- og ekspeditionslmiljøer. Kampen mod røverier har derfor hidtil haft en passiv karakter.

Finansrådet mener således, at faldet i antallet af røverier i år skyldes, at mange bankfilialer har installeret såkaldte tidsforsinkelseslåse på kasserne, så der er ventetid i forbindelse med udbetaling af kontanter.

Sendt i udvalg
En anden variant er pengeautomater, hvor der både kan hæves og sættes penge ind. Nogle banker har valgt at investere i den slags automater for samtidig at nedlægge ekspeditionskasserne, men den type automater er meget kostbare.

Både Finansrådet og Finansforbundet, der organiserer de ansatte i finanssektoren, har presset på for at få gjort noget ved situationen.

Det har fået justitsminister Lene Espersen (K) til at nedsætte et udvalg, der skal overveje muligheden for at give bankerne lov til at videoovervåge indgangspartier til filialer.Hele Finansrådets

årsrapport kan læses på www.finansraadet.dk.