Europa lokker stadig

Ny OECD-rapport viser, at antallet af indvandrere fortsætter med at stige i de vestlige lande. Men ikke så meget i Nordeuropa.

Europa lokker stadig - 1
De seneste års økonomiske afkøling har ikke kølet lysten hos immigranter fra den tredje verden til at flytte til USA og Europa. En ny undersøgelse fra OECD viser, at USA lukkede én million immigranter ind i 2002, en stigning på 25 procent i forhold til året før. I Europa steg antallet af immigranter - eller flygtninge, som vi kalder dem her - med 15 procent. Stigningen var dog mere begrænset i Nordeuropa.

»Til trods for det forringede økonomiske klima (...), fortsatte den opadgående tendens i international immigration, som man har kunnet se siden midten af 1990erne,« skriver OECD og fortsætter, at selvom »der har været en vis opbremsning i væksten, er der ikke tale om et egentligt brud.«

Tallene dækker over en markant stigning i antallet af folk, der immigrerede for at få arbejde - både permanent arbejde og mere sæsonbetonet arbejde. Men også antallet af flygtninge og familiesammenførte steg.

Samtidig kunne OECD observere ændringer i immigrationsmønstrene. Således steg antallet af immigranter fra Rusland, Kina og Filippinerne hurtigere end fra andre lande.

Der var også ændringer i, hvem der immigrerer. Således steg antallet af højtuddannede immigranter, som bidrog til en egentlig hjerneflugt fra visse lande, blandt andet Sydafrika.

Når indvandrere vælger nyt land, ser de navnlig på tre forhold: Hvor økonomisk attraktivt er landet, bor der i forvejen slægtninge, og ligger det tæt på oprindelseslandet? Mange attraktive lande har imidlertid strammet kursen overfor indvandrere, og det kunne aflæses i tallene. Det gjaldt ikke mindst i de nordeuropæiske lande,

Danmark er et af de europæiske lande, der har fået fod på menneskestrømmene. Sidste år steg antallet af udlændinge i Danmark kun med tre procent, dramatisk mindre end det europæiske gennemsnit. Ved indgangen til 2002 boede 266.700 udlændinge i Danmark, hvilket svarer til godt fem procent af befolkningen - et tal, der stiger til 7,7 procent, hvis man tæller efterkommerne med. Heraf var en femtedel fra andre EU-lande. 13 procent var fra det tidligere Jugoslavien, 11 procent fra Tyrkiet.