Europa i fokus - for en gangs skyld

En række tunge europæiske nøgletal vil have de finansielle markeders bevågenhed i denne uge. Der er derimod

ikke store forventninger om en europæisk rentesænkning ved ECBs ordinære rådsmøde.


I fravær

af de helt tunge amerikanske nøgletal vil der i denne uge være fokus på Europa, Skriver Sydbank i sine ugentlige

kommentarer til de finansielle markeder.


Bankens analytikere lægger især vægt på Den sammenvejede forbruger-

og erhvervstillid for januar fra Euroland. Derudover kommer der tyske arbejdsløshedstal for januar samt tyske industrital for

december måned.


Torsdag holder Den Europæiske Centralbank (ECB) sit ordinære rådsmøde, men her

ventes renterne at blive holdt uændrede.


- På helt kort sigt vil inflationen forblive over 2 pct., hvilket er en højere

stigningstakt end bankens egen målsætning. Set på lidt længere sigt vil inflationen i Euroland dog være

vigende, hvorfor vi fortsat venter, at ECB vil sænke renten på et senere tidspunkt, skriver Sydbank.


Rentebunden

er nået

Den amerikanske storbank Schroder Salomon Smith Barney (SSMB) venter ligeledes, at der vil komme en rentesænkning

fra ECB på et tidspunkt. Men SSMB vurderer kun, at ECB vil sænke renterne med 25 basispoint.


Derefter har også

Europa nået rentebunden, ligesom en del tyder på, at USA har.


SSMB venter, at en aftagende vækst i M3-pengemængden

vil overbevise ECB om, at nu skal den sidste rentesænkning foretages.


Den lavere vækst i M3-pengemængden vil

desuden komme samtidig med lavere inflation i Euroland, hvilket øger sandsynligheden for en rentesænkning.

Nøgletallene

Mandag

kl. 12.00 bliver den sammenvejede erhvervs- og forbrugertillid for Euroland for januar offentliggjort. Sydbank venter, at hovedindekset

vil stige til ca. 99,5 fra 98,8 i januar, og forventninger bygger bl.a. stigende indikatorer fra de enkelte lande.


SSMB venter

ligeledes, at tilliden til fremtiden er steget i Euroland.


- Stiger indekset ikke, vil det være en skuffelse, idet de fleste markedsdeltagere

venter en stigning, skriver Sydbank.


Onsdag kl. 10.00 kommer der tyske ledighedstal. I december steg antallet af arbejdsløse

kun med 6.000 personer - målt sæsonkorrigeret - mod stigninger på hhv. 19.000 og 29.000 i november og oktober. I

januar venter Sydbank igen en høj stigning i ledigheden.


- Vi venter således en stigning på ca. 20.000 personer,

primært som følge af at nedturen i den tyske økonomi endnu ikke er stoppet - tværtimod, skriver Sydbank.


SSMB

forudser, at stigningen vil være på 15.000 personer. Det vil svare til den gennemsnitlige stigning i det seneste halve

år, anføres det.


Fredag kl. 12.00 bliver de tyske industriproduktionstal for december offentliggjort. I de tre foregående

måneder har industriproduktionen vist relativt store månedlige fald. Alene som følge af disse store fald venter Sydbank,

at der i december vil komme en positiv korrektion, hvorfor banken forudser en stigning på 0,5 pct.set i forhold til november.

SverigeDen

svenske Riksbanken holder formentlig også sine renter uændrede på mødet i denne uge, men modsat Euroland

er der udsigt til, at Riksbanken snart må hæve sine renter, vurderer SSMB.


Stiger den svenske krone yderligere, så

vil det mindske