Euro'ens velsignelse

Jeg synes, at det er svært

at spå om fremtiden og i erkendelse heraf har jeg det med at se på de historiske erfaringer, og så de faktiske forhold.


Jeg

må derfor pege på, at en fælles møntenhed intet sted mig bekendt har været nogen succes uden en bagved

liggende fælles statsdannelse, at lande i Europa som Norge, Island, Schweiz tilsyneladende klarer sig lige så godt som

EU-lande og uden Euro''en, at vi danskere og de finansielle systemer nok kan finde ud af at veksle kroner til Euro.en på samme

måde som vi hidtil har gjort det med DM og dollars.


Kronen er en realitet -Eruro.en et projekt. Jeg foretrækker realiteter frem

for projekter. Ja, men erhvervslivet foretrækker da EURO.en, vil mange så sige. Dertil vil jeg bemærke, at erhvervslivet

er mange ting. Fælles er alene et ønske om mindre bøvl og byrder og et system med færrest mulige hindringer.


Den

danske befolkning har stemt nej til EURO.en for kort tid siden. Der er ikke siden da sket noget som helst, som ændringer på

forudsætningerne herfor. Derfor lad al snak hvile om EUROen og andre mere eller mindre luftige projekter, og lad os sammen søge

at løse dagens problemer frem for de, der måske vil opstå i fremtiden.