Euroens indflydelse på prisdannelsen

Detailhandlen kan have brugt indførelsen af euroen til at justere lidt på priserne. Intet tyder på det indtil nu,

men nye tal fra Italien kan give et mere håndfast fingerpeg.


I denne uge vil der ifølge Sydbank især blive

fokuseret på et enkelt tal: De foreløbige inflationstal fra Italien for januar. Tallene imødeses med stor spænding,

da de vil give den første indikation af, om indførelsen af euroen har medført prisstigninger i Euroland. Tallene

offentliggøres fredag kl. 12.30.


- Vi venter en relativt beskeden priseffekt af pengeombytningen, men afgiftsændringer

kan samtidig påvirke prisstigningen i begge retninger. Samlet forventer vi et fald i årsstigningstakten til 2,1 pct. fra

2,4 pct. i december.

Gnidningsfri ombytning

Pengeombytningen i sig selv gik godt, hvilket også havde en kortvarig positiv

effekt på euroens kurs over for den amerikanske dollar.


Der er ikke blevet konstateret større logistikproblemer,

og i de fleste deltagerlande viser det sig, at man var bedre forberedt end forventet.


Flere kontantautomater end forventet udbetalte

euro fra den første dag, og antallet af kontanthævninger fra pengeautomater lå væsentligt højere end normalt.


I

visse lande (f.eks. Grækenland, Finland, Portugal og Frankrig) er omstillingsplanerne gennemgående blevet overholdt og

endda overgået. Som Kommissionen har henstillet, uddeler de fleste kontantautomater i mindst ni af de tolv deltagerlande små

pengesedler.


Også tilbagetrækningen af nationale sedler i centralbankerne skrider hurtigt frem, meddeler Kommissionen.

AktierEllers

offentliggøres der stort set kun sekundære nøgletal fra såvel USA som fra Europa.


- Retningen på

obligationsmarkedet kan derfor meget vel blive bestemt af regnskaberne fra de amerikanske virksomheder, idet meddelelserne vil indeholde

information om virksomhedernes syn på fremtiden, skriver Sydbank i sine ugentlige kommentarer.


Handelsbanken vurderer ligeledes,

at det bliver de amerikanske regnskaber, som de finansielle markeder vil fokusere på.


Foreløbig har regnskaberne

været en noget blandet landhandel, hvor selskaber som Intel er kommet med noget mørke fremtidsudsigter, mens andre selskaber

har været mere optimistiske.


Regnskaberne har derfor ikke kunnet skabe en trend i hverken op- eller nedadgående

retning i forhold til den sidelæns bevægelse, der synes at være på aktiemarkedet.


Regnskaber fra Nokia

og Ericsson sidst på ugen vil ligeledes kunne påvirke stemningen i Europa.

UdtalelserI løbet af ugen vil flere

medlemmer af både den amerikanske forbundsbank og ECB holde taler.


Udtalelser fra Fed vil næppe kunne påvirke

markedet så kort efter den amerikanske centralbankdirektør Alan Greenspans seneste tale, hvorimod der vil blive lyttet

meget efter, om der er nye toner på vej fra Den Europæiske Centralbank (ECB).


I de nordiske lande vil opmærksomheden

samle sig om mødet i Norges Bank. Handelsbanken venter en nedsættelse af de officielle renter på onsdagens møde

med 25 basispoint til 6 pct.