Euro faldt fredag

Efter i længere tid at have ligget stabilt på et lavt niveau faldt den fælleseuropæiske valuta, euroen, fredag til den laveste kurs over for den amerikanske dollar i et halvt år.

LONDON

Lidt over middag kostede en euro 0,8654 dollar, svarende til et fald i denne måned på 2,7 pct. og en svækkelse siden januar 1999, hvor euroen blev elektronisk introduceret, på omkring 30 pct.

Det er primært en fornyet tro på et hurtigt opsving i USA-økonomien, som er baggrunden for den nye svækkelse af euroen og den modsvarende styrkelse af den amerikanske valuta.

I en tale til den amerikanske kongres torsdag udtrykte chefen for USA's centralbank, Alan Greenspan, en forsigtig optimisme om udviklingen i den amerikanske økonomi, som i det seneste år ellers har været inde in et alvorligt tilbageslag.

"Folk ser mere optimistisk på udsigterne for USA-økonomien efter Greenspans kommentarer," siger økonomen Stuart Green fra den franske storbank Credit Lyonnais.

Med til at svække euroen yderligere var den med spænding ventede offentliggørelse af inflationstal fra 12 større italienske byer, som gav det første fingerpeg om prisudviklingen efter årsskiftets fysiske introduktionen af euroen. Fra mange sider er der udtrykt frygt for, at indførelsen af de nye sedler og mønter ville give et øget pres på priserne.

Priserne i de italienske byer viste for januar et stort set uændret stigningstakt på omkring 2,4 pct. på årsbasis i forhold til måneden før, men ifølge analytikerne burde priserne snarere være faldet på baggrund af den svage udvikling i den europæiske økonomi.

"Der er tale om dårlige nyheder for euroen, fordi et prispres netop nu peger i retning af, at Den Europæiske Centralbank ikke i øjeblikket vil nedsætte renten på 3,25 pct. yderligere," siger Stuart Green.

Ritzau