EU vil tillade flere tilsætningstoffer

De danske forbrugere kan igen se frem til mere madsminke, hvis EU gennemfører et nyt forslag fra EU-Kommissionen om tilsætningsstoffer, der blandt andet vil tillade mere nitrit og nitrat i kød og pålæg.

Ifølge Forbrugerrådet er EU-Kommissionens foreslåede grænser for nitrit og nitrat i maden alt for høje - både i forhold til de danske regler og i forhold til, hvad der er nødvendigt for at undgå bakterier i maden, skriver Ritzau.

- I og med at der dannes kræftfremkaldende nitrosaminer, når man tilsætter nitrit og nitrat til maden, forstår jeg ikke, at kommissionen fortsat tillader så høje værdier, siger fødevarepolitisk medarbejder Gitte Gross, Forbrugerrådet, til Ritzau.

Rådet håber, at det lykkes regeringen at forhandle mængden af tilsætningsstoffer ned. Ellers styrer Danmark måske imod en ny madsminkesag.

Nitrit og nitrat tilsættes for at hæmme bakterievæksten i røget kød og pålæg så som pølse for at beskytte mod sygdommen pølseforgiftning (botulisme, red.). Efter dansk opfattelse skal der kun små mængder til for at opnå fuld beskyttelse.

- Det har Danmark praktiseret i årevis. Vores grænseværdier bygger på grundige undersøgelser, og vi har eksporteret til mange lande, uden at nogen er blevet syge, siger Gitte Gross.

Problemet er, at nitrat kan omdannes til nitrit, der igen kan danne kræftfremkaldende nitrosaminer i kødprodukterne. Jo mere, der tilsættes, jo større er risikoen for dannelsen af det skadelige stof.

I Danmark tillades 60-150 milligram nitrit pr. kilo. Ifølge EU-Kommissionens forslag skal der kunne tilsættes 100-150 milligram pr. kilo.

De danske grænseværdier har i mange år ligget langt under EU's, og EU har forlangt, at Danmark skulle op på EU-niveau. Imidlertid gav EF-Domstolen sidste år i en opsigtvækkende dom Danmark ret i, at vi med henvisning til EU's miljøgaranti kunne beholde vores egne regler og dermed mindre madsminke end det øvrige EU.

De skrappe danske regler blev fastslået i en bekendtgørelse så sent som i juli i år, og nu håber Fødevarestyrelsen, at det vil lykkes at få ændret kommissionens forslag, så de nye EU-regler kommer til at ligne de danske.

- De mængder, som kommissionen foreslår, ligger højere end dem, vi har. Derfor vil vi gerne have dem forhandlet ned, fordi det ikke er nødvendigt at tilsætte så meget for at reducere risikoen for pølseforgiftning, siger kontorchef Inga Galamba, Fødevarestyrelsen.

De danske fødevaremyndigheder mener ikke, at kommissionen i sit forslag følger den videnskabelige rådgivning fra EU's videnskabelige komité for fødevarer (SCF) og EU's uafhængige fødevareekspertkomité (EFSA).

Imidlertid imødekommer forslaget Danmark på ét punkt, idet kommissionen har accepteret at regulere ud fra tilsatte mængder, i stedet for hvad der er tilbage i produktet, når det er forarbejdet.

EU-Kommissionens forslag kommer inden længe på dagsordenen i EU's ministerråd og skal derefter forhandles på plads af embedsmænd i en såkaldt rådsarbejdsgruppe, før det godkendes af ministerrådet og Europaparlamentet.sbh@berlingske.dk