EU vil lukke smuthul for moms på nettet

EU kritiseres af USA for ensidigt at gå videre med planer om at tvinge leverandører uden for EU til at lægge på moms på salg af digitale produkter og tjenesteydelser til EU-borgere via internettet. Direktivforslaget blev i går blåstemplet af EUs 15 finansministre.

BRUXELLES (Reuter)

EUs ministre godkendte i går et nyt lovforslag, der forpligter leverandører uden for EU til at lægge en højere momsafgift på digitalt salg til europæiske forbrugere. Det sker for at fjerne et konkurrencemæssigt handicap for EU-virksomheder.

Loven, der skal gælde for online-salg af software- og computerspil samt visse radio- og TV-produkter, skal være med til at lukke et smuthul, som hidtil har gjort det muligt for europæere at undgå at betale moms af produkter og tjenesteydelser købt via internet-steder uden for EU.

Men den bringer også EU på kant med USA, der har anklaget EU for ensidigt at forsøge at gennemtvinge sine egne regler.

De nye regler var allerede aftalt på plads af embedsmænd under et forberedende møde, og der var således bare tale om, at de 15 finansministre gav lovforslaget det blå stempel på mødet i Bruxelles.

Hidtil har man rundt omkring i verden været længe om at indføre beskatning af handel på internettet i et forsøg på at fremme nettet som en potentielt lukrativ ny markedsarena for detailfirmaer og software-producenter.

Denne ubalance forsøger politikerne nu at råde bod på. EU-Kommissionen, der står bag den nye lov, siger, at den er nødvendig for at fjerne konkurrenceforvridninger, og at den kun vil berøre under ti pct. af salget.

Den nye lov vil ikke gælde digitalt salg til erhvervskunder, der tegner sig for omkring 90 pct. af det samlede salg, oplyser Kommissionen.

Registrering

Med deres blå stempel har finansministrene banet vejen for, at loven kan træde i kraft, når først Parlamentet er konsulteret.

Ifølge direktivet skal udbydere af digitalt leverede varer og tjenesteydelser uden for EU lade sig registrere hos en momsmyndighed i et EU-land efter eget valg og skal herefter opkræve moms med den sats, der gælder for kundens hjemland. Det kan betyde en afgift på op til 15-25 pct. for produkter, der sælges til EU-forbrugere.

De opkrævede momsindtægter skal registreringslandet herefter sende videre til forbrugerens hjemland.

USAs vicefinansminister, Kenneth Dam, fastslog i sidste uge, at Bush-administrationen har alvorlige betænkeligheder ved EUs skatteplaner.

»Ensidige lovforslag som dem fra EU vil måske anspore andre til at tage ensidige skridt i stedet for at vente på, at der udvikles en global konsensus gennem en mere omfattende rådslagningsproces,« sagde han i en udtalelse, hvor han kritiserede EU for at gå videre med direktivforslaget, når man stadig arbejder på spørgsmålet om beskatning af e-handel i regi af den økonomiske samarbejdsorganisation OECD.