EU-toppen skal ud i lyset

Tysk-britisk forslag om at åbne for en del af de hidtil hemmelige rådslagninger mellem EU-landenes ministre følges op af EU-Kommissionen, der nu også vil offentliggøre referater fra sine møder. Anders Fogh parat til større åbenhed

BRUXELLES

Næsten ti år efter at EU-landene på et topmøde i Birmingham lovede hinanden at skabe mere »ÅND« - åbenhed, nærhed og demokrati - i deres beslutningssystem ser det nu ud til, at nogle af løfterne bliver ført ud i virkeligheden.

I et fælles brev til det spanske EU-formandskab foreslår den britiske premierminister Tony Blair og den tyske forbundskansler Gerhard Schröder, at en større del af forhandlingerne i EUs ministerråd gøres offentlige.

Under det sidste danske EU-formandskab i 1993 begyndte man så småt at holde »åbne debatter« i EUs ministerråd, hvor fagministre fra de 15 medlemslande mødes.

Men TV-transmissionerne fra disse møder har aldrig rigtig været nogen sællert, idet ministrene for det meste nøjedes med at læse harmløse taler op om generelle politiske emner.

I det tysk-britiske forslag skal EUs ministerrådsmøder derimod være offentlige, lige så snart de bevæger sig ind på lovgivning - f.eks. vedtagelse af direktiver om miljø eller industri.

Det vil sige, at det fremover skal stå helt klart for Europas borgere, hvordan hver enkelt medlemsland forholder sig til EU-forslag om lovgivning.

De udenrigs- og sikkerhedspolitiske drøftelser mellem EUs udenrigs- og forsvarsministre skal derimod stadig foregå bag lukkede døre.

Større effektivitet

Den større åbenhed skal ledsages af en større effektivitet i Ministerrådets arbejde, hedder det i forslaget fra Blair og Schröder.

Med op til 27 medlemslande i EU om nogle år bliver der ikke længere tid til de såkaldte »tour de tables« i EUs ministerråd, hvor hvert medlemsland på skift får ordet.

Der skal hurtigere gribes til afstemninger i Ministerrådet med mulighed for at stemme de genstridige lande ned frem for, at problemerne med meget teknisk lovgivning skydes videre til EUs topmøder, foreslås det. EUs topmøder skal i stedet koncentrere sig om nogle få afgørende politiske spøgsmål.

De to regeringschefer lægger i brevet op til, at den nye arbejdsgang i Ministerrådet skal vedtages på EUs topmøde i Sevilla i juni.

»Det vil være et tydeligt signal om, at EU er parat til at gennemføre reformer og sikre udvidelsesprocessen«, skriver de. I forvejen er generalsekretæren for EUs ministerråd, Javier Solana, på vej med sin rapport om, hvordan EU-arbejdet praktisk kan gøres bedre.

EU-Kommissionen vil i løbet af nogle uger begynde at offentliggøre delvise referater fra sine ugentlige møder, oplyser en talsmand for EU-Kommissionen: »Vi håber, det vil skabe yderligere gennemsigtighed i lovgivningsprocessen.«

Referaterne fra møderne blandt EU-kommissærerne vil blive lagt ud på EUs hjemmeside: www.europa.eu.int.