EU skal have et fælles fiskepoliti

EU-Kommissionen foreslår en fælles og multinational kontrolmyndighed for at dæmme op for ulovligt fiskeri samt ikke mindst den udbredte svindel med kvoter og maskestørrelser i europæiske og internationale farvande.

BRUXELLES

Mangelfuld eller slet ingen kontrol med fiskefusk skal stoppes med oprettelsen af et særligt europæisk inspektionshold, der efter planen skal have bemyndigelse til at slå hårdt ned på ulovligt fiskeri.

Overfor de medlemslande i Den Europæiske Union, hvor de ansvarlige myndigheder helt åbenlyst ikke overholder deres forpligtelser, skal der desuden iværksættes skrappe sanktioner som for eksempel klækkelige fradrag i de nationale fiskekvoter.

»For at slå hårdt ned på de, der ikke overholder reglerne, foreslår vi en mere effektiv kontrol og strengere og ensartede sanktioner,« forklarer EUs østrigske fiskerikommissær, Franz Fischler. »Derfor fremlægger vi en handlingsplan for bekæmpelse af ulovligt fiskeri og sikring af bæredygtigt fiskeri uden for EU-farvande.«

Elektronisk log

Ifølge EU-Kommissionen skal den fremtidige fælles fiskeripolitik - i modsætning til dag - tjekkes og det på samme måde i hele EU. Det gælder lige fra den risiko, som lovovertrædere løber for overhovedet at blive fanget til straffen efter at være blevet taget på fersk gerning. Netop det sidste sker imidlertid sjældent, og derfor vil EU-Kommissionen desuden lancere krav om nye teknologier selv på mindre farttøjer som for eksempel satellit overvågningssystemer og elektroniske logbøger, hvor skipperne på stedet skal registrere alle oplysninger om deres fangster.

»Troværdigheden i fiskeripolitikken må ikke sættes over styr,« lyder begrundelsen fra fiskerikommissæren. »De kolossale forskelle mellem landene må stoppe, mistilliden skal fjernes med koordinering og fælles kontrolforanstaltninger.«

Skjult trussel

I EU-Kommissionens omfattende lovpakke om fremtidens fiskeripolitik, som efter møje og besvær omsider blev præsenteret i går, indgår desuden en såkaldt »peer review-proces«, hvor samtlige de 15 medlemslande forpligtes til at tage deres egne kontrolforanstaltninger op til fornyet overvejelse.

Hvilket er ledsaget af en slet skjult trussel om, at alle oplysninger vil blive offentliggjort på internettet i forbindelse med en samlet resultattavle.