EU rejser sag mod skatteflugtspakken

Forsikringsmægler blev afkrævet 1,1 mio. kr. i skat af sine aktier i mæglerselskabet, da han flyttede til Hamburg for at få styr på sin tyske filial. Europa-Kommissionen har nu taget det første skridt til en sag mod Danmark for traktatbrud.

EU er parat til et opgør med den omstridte danske skatteflugtspakke fra 1987.

Skatteministeriet har modtaget en såkaldt åbningsskrivelse fra Europa-Kommissionen, hvor elementer i skatteflugtspakken betegnes som traktatstridige. Åbningsskrivelsen er det første skridt på vejen mod EF-Domstolen.

Den direkte årsag til, at EU tager fat på den danske skatteflugtspakke, er forsikringsmægleren Steffen Ryborg.

I 1995 flyttede han til Hamburg for at få et datterselskab af det forsikringsmæglerselskab, han var medejer af, op at stå.

Stor var hans overraskelse, da han et par år senere modtog en skatteregning på 1,1 millioner kr. Ved at flytte til Tyskland var han nemlig omfattet af skatteflugtspakken - og så skal han beskattes af værdien af sin aktiebeholdning i forsikringsmæglerselskabet, selv om han ikke havde solgt så meget som en enkelt aktie.

»Det er helt grotesk. Jeg flyttede til Tyskland for at sætte gang i datterselskabet, og jo mere det selskab ville komme til at tjene, jo mere skat ville der tilfalde Danmark, fordi moderselskabet forblev i Danmark,« siger Steffen Ryborg.

Håndpant i aktier
Steffen Ryborg har måttet stille sikkerhed for millionskatten i form af aktier i sit selskab, Inter Assurance. Skattevæsenet har håndpant i 6-7 pct. af aktierne i selskabet, som Steffen Ryborg nu ejer 100 pct.

»Det begrænser jo min handlefrihed som erhvervsmand. Hvem vil være interesseret i at købe et selskab, som skattevæsenet har pant i,« spørger Steffen Ryborg.

Ryborg bor fast i Hamburg og har siden 1997 betalt skat til Tyskland. Han besøger af og til moderselskabet i Espergærde, men har ikke fast adresse i Danmark. Vælger han at flytte tilbage til Danmark, kan han få sine pantsatte aktier udleveret mod at betale et beløb svarende til renterne af det forfaldne skattebeløb. Bliver han i Tyskland, lyder regningen på 1,1 mio. kr. plus renter.

Det er Ryborgs tyske advokat, som har fået Europa-Kommissionen på banen mod den danske stat, mens hans danske advokat Mikkel Falkenberg fra Lett & Co. fører sag ved Østre Landsret mod Hørsholm kommune, som oprindelig rejste kravet om skat på værdiken af Ryborgs aktier.

Dom over Frankrig
Men måske bliver Ryborgs sag overhalet af EF-Domstolen, der om et par uger afsiger dom i en næsten tilsvarende sag mod den franske stat. En sag det danske skatteministerium har fulgt tæt.

»Vi er fortrøstningsfulde med hensyn til den dom. Vi tror ikke at vore skattelove på det område er i modstrid med EU,« siger afdelingschef Jens Dreyer, Skatteministeriet.