EU-program målretter 30 mia. kr. til smv'er

Smv-Innovation. EU-kommissionen udlodder over 30 mia. kr. til at forbedre innovationen og konkurrenceevnen blandt små og mellemstore virksomheder. Privat EU-konsulent mener, at de danske virksomheder bør få fat i minimum 1 mia. kr.

EU afsætter over 30 mia. kr. de næste syv år til forbedret innovation og konkurrenceevne (CIP-programmet) i Europa.

CIP-programmet er målrettet til små og mellemstore virksomheder og til iværksættere. Det er første gang EU går ind og tager et økonomisk medansvar for at gennemføre aktiviteter, der fremmer samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder på tværs af landegrænser.

De mange penge bliver delt op i puljer i de kommende syv år. I den første pulje vil der blive udloddet godt to mia. kr.

- Det er i princippet underordnet hvor mange penge EU afsætter. Det handler om at få fat i dem. Derfor er det et godt tidspunkt at forberede sit projekt, hvis en iværksætter eller en mellemstor virksomhed, vil søge EU om midler til medfinansiering, siger ejerleder Bent Egebart, Whyse, som i 15 år har rådgivet danske virksomheder om EU-forhold.

Mindre innovationNår EU gennemfører et program for bedre innovation og konkurrenceevne skyldes det, at Europa har langt lavere niveau for selvstændighedskultur.

Ifølge EUs undersøgelser er det blot 45 procent af europæerne, der kunne tænke sig at leve af egen indsats frem for at være ansat.

Det er langt lavere tal end i Asien og USA. Og på 10 ud af 11 målepunkter for innovation ligger Europa dårligere end USA.

CIP-programmet målrettes små og mellemstore virksomheder, fra højteknologiske erhvervskometer, mikrovirksomheder og familieejede virksomheder.

De udgør langt den største del af virksomhederne i Europa. Programmet skal gøre det lettere for små og mellemstore virksomheder at få adgang til finansiering og investeringer i opstarts- og vækstfasen.

- Danske virksomheder skal hente mange flere penge hjem til virksomhederne end i tidligere programmer. Dette program passer godt til den danske erhvervsstruktur, og vi er gode til arbejde i netværk. Derfor bør vi hente over dobbelt så mange penge hjem som tidligere, svarende til minimum to-tre procent af rammeprogrammets samlede midler, siger Bent Egebart.

Det svarer til en god mia. kr. over de næste syv år. Whyse er en konsulentvirksomhed, der hjælper små og mellemstore virksomheder med at undersøge markedet for viden.

- Sædvanligvis er små og mellemstore virksomheder skræmte overfor EU-kommissionen. Men det er oftest fordi de ikke ved, hvad der foregår. Jeg ser CIP-programmet som en slags "adgangsbillet" for de små og mellemstore virksomheder til at lære EU at kende og måske på lidt længere sigt at om penge i temaprogrammerne. Det er et spændende program, siger Bent Egebart.