EU-penge skal flytte højt-uddannede til Vestjylland

Behovet for højtuddannet arbejdskraft i de vestjyske fødevarevirksomheder er stigende, lyder den generelle vurdering,

men da de fleste ledige akademikere i dag bor i Østdanmark, skal der gøres en særlig indsats for at lokke de højtuddannede

mod vest.Derfor har VIFU, en forkortelse for Videncenter for Fødevareudvikling, sammen med Jordbrugsakademikerne taget

initiativ til en kampagne, som skal skabe kontakter mellem fødevareindustrien og de ledige jordbrugsakademikere, som i dag

uddannes på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, KVL.Kampagnen er usædvanlig, fordi det er første

gang, man prøver at matche en bestemt gruppe nyuddannede med en gruppe virksomheder med et særlig behov.Kampagnen

ledes af VIFU, KVL, Holstebro Tekniske Skole, Holstebro-Struer Landboforening og Jordbrugsakademikerne.Kampagnen sættes

i gang i naturlig forlængelse af kampagnen "JA i Vest", som løb af stabelen i efteråret. Her blev der

skabt mange kontakter mellem højtuddannede jobsøgende fra Østdanmark og virksomhedsledere fra Midt- og Vestjylland.

Kontakter, som forventes at bringe flere af projektdeltagerne til at bosætte sig i området i nær fremtid.-

Det vestjyske område sidder tungt på produktionen af fødevarer i Danmark, og det er samtidig et område med

mange vækstmuligheder. Derfor er det vigtigt, vi får skabt kontakt med den højtuddannede arbejdskraft, som i dag

uddannes og bor i Østdanmark, siger projektleder Louise Hansen fra VIFU.Når VIFU går ind i projektet er det

ikke fordi centeret har intentioner om at agere arbejdsformidling for ledige akademikere. Men kampagnen udmærker sig ved, at

det er de ledige selv, der skal udføre det praktiske arbejde med at analysere jobmarkedet og tage kontakt til virksomhederne.EU''s

Socialfond har bevilget mere end en halv mio. kr. til projektet. jc