EU-mindstepris for laks

Selv om Danmark med støtte fra flere andre europæiske lande ønsker laksemarkedet liberaliseret, vælger EU-Kommissionen sandsynligvis en anden løsning.

EU-Kommissionen arbejder i øjeblikket på at fjerne den omdiskuterede mindsteprisordning på norske laks importeret til EU.

Alligevel tyder meget på, at et dansk krav om total frihandel ikke bærer frugt. Mest sandsynligt er i stedet en generel aftale, hvor lakseproducenter i hele verden skal overholde en fastsat mindstepris, oplyser flere kilder til Berlingske Tidende.

»En af mulighederne er en mindsteprisordning, der omfatter alle leverandører til det europæiske marked. En sådan aftale er ret sandsynlig, selv om det ikke er Danmarks livret. Det er den mest retfærdige måde at regulere markedet på, så ingen producenter forfordeles,« siger Rolf Hansen, medlem af EUs antidumpningkomité under Kommissionen.

I dag er kun Norge, verdens største lakseproducentland, omfattet af lakseaftalen, der blev indgået i 1997 med EU-Kommissionen.

Men faldende laksepriser det seneste halve år har gjort den norske laks ukampdygtig i kampen mod laks primært fra Chile, hvis nordmændene ikke ulovligt dumper kiloprisen til et mindre beløb end de 3,25 euro, som er aftalt med Kommissionen.

Svindelen har bragt nordmændene på kant med EU. Og det har også sat danske røgerier i søgelyset, fordi de køber de billige norske laks.

Organisationen Dansk Fisk under Dansk Industri har sammen med Danmarks Fiskeri- og Eksportforening derfor krævet mindsteprisordningen suspenderet midlertidigt som første skridt hen imod en fuldstændig liberalisering af laksemarkedet.

Og Fødevare- og Erhvervsministeriet bakker initiativet op.

Men efter et møde i antidumpningkomiteen fortæller Rolf Hansen, at det er helt uvist, om mindsteprisordningen bliver ophævet midlertidigt. Der er dog lagt op til, at EU-Kommissionen i nærmeste fremtid laver en undersøgelse af laksens reelle pris.

Kommissionen venter undersøgelsen færdig i løbet af de næste par måneder.