EU liberaliserer godstrafik på skinner

Transporten af gods på skinner er på vej mod en fuldstændig liberalisering i EU. Fra 2006 skal de europæiske lande frigive den internationale godstrafik, og onsdag blev EU enig om at lade den fri konkurrence råde for al godstrafik med tog fra 2007. Aftalen kom i stand efter forhandlinger mellem Europa-Parlamentet og EU-landenes transportministre, og dermed er der givet signal til en åbning af Europas grænseopdelte marked for jernbanegods.

Læs mere
Fold sammen
- Forliget med parlamentet er et historisk fremskridt for den europæiske jernbane og dens kunder. Det bringer os tættere på et reelt indre marked, hvor jernbanen ikke hæmmes af, at hvert land har sine egne nationale tekniske krav, erklærede trafikminister Flemming Hansen (K) i en pressemeddelelse.

Men der er et stort "men", som EU endnu ikke har løst. De nationale selskaber drives forskelligt, signalsystemerne er forskellige, og sågar sporvidden varierer. Et dansk lokomotiv er teknisk ude af stand til at krydse Europa, og selv om det kunne, ville lokomotivføreren ikke kende det væld af forskellige signaler, han ville møde på sin vej.

Som et led i den nye aftale etablerer EU et jernbaneagentur med 100 ansatte, som skal yde teknisk og sikkerhedsmæssig bistand til omstillingen.

/ritzau/