EU-kritik af franske budgetløfter

EU-Kommissionen advarer Frankrig om, at det risikerer at overtræde EUs økonomiske stabilitetspagt flere år i træk - helt frem til 2007. Men budgetsituationen er også ved at være kritisk i flere andre lande; heriblandt Italien, Holland og Storbritannien.

BRUXELLES

Frankrig risikerer at fortsætte med at overtræde EUs økonomiske stabilitetspagt i de kommende år - helt frem til 2006 - hvis den franske regering ikke strammer op på sin finanspolitik, sagde EU-Kommissionen i går.

I en gennemgang af en række af EU-landenes finanspolitik kritiserede EU-Kommissionen samtidig Storbritannien, Italien, Holland og Grækenland for at bevæge sig mod en dårligere budgetsituation, der kan bringe dem i konflikt med stabilitetspagtens regler.

Men den hårdeste kritik gjaldt klart Frankrig. EUs økonomikommisær Pedro Solbes sagde direkte, at han ikke tror, at Frankrig kan få sit budgetunderskud under kontrol i 2005, sådan som den franske regering har lovet i forbindelse med sidste års opgør om Frankrigs overtrædelse af stabilitetspagten.

»Vi mener, at der er en meget alvorlig risiko for bryde tre procents grænsen i tilfælde af dårligere makroøkonomiske omstændigheder end forventet,« sagde Solbes.

EU-Kommissionen mener, at Frankrigs bud på at få sit budgetunderskud bragt under kontrol bygger på en for optimistisk vurdering af muligheden for økonomisk vækst i de kommende år. Den fortsatte valutauro med en stigende kurs på euroen over for dollaren vil barbere væksten, mener Kommissionen.

Derfor opfordrer Kommissionen også Frankrig til at stramme op på sin finanspolitik og skabe en større sikkerhedsmargin for de offentlige udgifter i forhold til stabilitetspagtens regler. Ellers risikerer Frankrig tidligst i 2007 at være fri for beskyldninger om at overtræde pagtens regler.

Bod og bedring
Fra Paris lovede den franske budgetminister Alain Lambert, at Frankrig »vil gøre alt for at leve op til sine forpligtelser«. Men han gav ikke nogen antydninger af, at Frankrig planlægger finanspolitiske stramninger.

Spørgsmålet er også, hvor alvorligt advarslen fra Kommissionen tages i Paris, efter at et flertal af euro-landene i november valgte ikke at straffe Tyskland og Frankrig for det første brud på stabilitetspagten. EU-Kommissionens anbefaling dengang om at give de to europæiske stormagter ordre på at føre en strammere finanspolitik fik ikke opbakning af euro-zonens medlemslande. Det har siden ført til, at EU-Kommissionen har bebudet en retssag mod samtlige medlemslande for at have brudt EU-traktaten ved at ignorere stabilitetspagtens procedure i tilfælde af regelbrud.

EU-Kommissionen håber på en hurtig afgørelse inden for nogle måneder fra Den Europæiske Domstol i sagen, der kan betyde øget pres på Frankrig og andre lande, som overtræder pagten.

Men det generelle budgetbillede ser dystert ud, erkendte EU-Kommissionen i går. Italien er på vej til i 2004 at bryde gennem tre procents grænsen for underskud, og den samlede offentlige gæld i Italien er på ny stigende. Storbritannien og Grækenland er på vej mod samme situation i de kommende år. Og selv Holland, der skarpt har kritiseret den franske nonchalance over for stabilitetspagten, er på vej til at bryde tre procents grænsen i år på grund af en langt dårligere økonomisk konjunktur end forventet. Holland er det eneste af EU-landene, som befinder sig i en direkte recession med minustal på væksten sidste år.