EU-kommissær vil afblæse dåsesag

Den danske regering vil blive mødt med en udstrakt hånd fra EU-kommissionen, efter at miljøminister Hans Chr. Schmidt mandag strakte våben i dåsesagen.

EU's svenske miljøkommissær, Margot Wallström, regner med, at hun kan kvittere for den danske dåse-retræte ved at standse dåsesagen ved EF-domstolen.

"I kommissionen ser vi meget positivt på det danske udspil, siger Margot Wallström i en pressemeddelelse.

"Kommissionen har i årevis argumenteret for, at et højt beskyttelsesniveau for miljøet og et frit marked for emballage går hånd i hånd. Så snart vi har modtaget de danske planer og kan konstatere, at det danske udspil gør sagen ved EF-Domstolen overflødig, kan kommissionen standse sagen. Det håber jeg kan ske i løbet af få dage, siger EU's miljøkommissær.

Det er i sidste ende EF-Domstolen, der egenhændigt beslutter om sagen skal skrinlægges eller om den eventuelt skal afsluttes med en dom.

Domstolen kan beslutte at føre sagen til ende, hvis dommerne vurderer, at sagen har principiel betydning for EU. Det er ikke hverdagskost, at domstolen går videre med en sag, som parterne selv ønsker at standse, men der er fortilfælde ifølge Steen Hjelmblink, dansk medarbejder ved

EF-Domstolens presse- og informationsafdeling i Luxembourg.

EU-kommissionen hævder, at det danske dåseforbud strider mod bestemmelserne i EU-traktaten, og

problemet ved at standse en sag kan være, at det så stadig ikke er afgjort, om kommissionen eller den danske stat har retten på sin side.

"Så er retstilstanden lige så uklar som før sagen, siger Steen Hjelmblink.

Dåsesagen kompliceres af, at den består af to forskellige sager. Dels EU-kommissionens sag mod Danmark om dåseforbuddet, dels en dansk straffesag fra Københavns Byret, hvori anklagemyndigheden har rejst tiltale

mod caféejer Tonny Haugsted Hansen.

Denne forsøgte ifølge de danske myndigheder i januar 1999 at sælge 63 dåsecola i sin PC-cafe i strid med det danske dåseforbud. I straffesagen har byretten imidlertid bedt EF-Domstolen fortolke EU's emballageregler, inden byretten afgør, om caféejeren kan straffes efter de danske regler. Med beslutningen om at ophæve

dåseforbuddet har regeringen samtidig besluttet at opgive sagen mod Tonny Haugsted Hansen. Det er dog i sidste instans op til Københavns Byret at standse den danske straffesag.

EU-kommissionens sag mod Danmark om dåseforbuddet går også tilbage til 1999, og EF-Domstolens dom var forventet inden for få måneder.

I september i fjor anbefalede en såkaldt generaladvokat ved EF-Domstolen, at dommen bør gå Danmark imod. Generaladvokatens indstilling er dog ikke bindene for dommernes endelige afgørelse af sagen.

Ritzau