EU-kilder: Danmark vil opgive dåseforbud

Ritzau erfarer fra kilder i EU-kommissionen, at Miljøministeriet i næste uge ventes at komme med et udspil, som skal ophæve dåseforbuddet.Auken: Danmark ville have vundet dåsesagHandlende klar til dåserDansk Supermarked jubler over dåser

Den danske regering er indstillet på at opgive det omstridte danske forbud mod dåser til drikkevarer. Ritzau erfarer fra kilder i EU-kommissionen, at Miljøministeriet i næste uge ventes at komme med et udspil, som skal ophæve forbuddet, der er årsag til, at EU-kommissionen har rejst sag mod den danske stat, den såkaldte dåsesag, ved EF-Domstolen i Luxembourg.

EF-Domstolen ventes at afsige dom i dåsesagen i år, antagelig i løbet af foråret. Men i EU-kommissionen, der regner med et dansk udspil tidligt i næste uge, vil man ifølge Ritzaus kilde "se med velvilje på en ophævelse af dåseforbuddet".

Ifølge kilden vil kommissionen være indstillet på at standse dåsesagen ved EF-Domstolen, hvis det stadig er muligt, så Danmark kan undgå en dom i sagen.

I en vejledende indstilling anbefalede en såkaldt generaladvokat ved EF-Domstolen 13. september i fjor, at den endelige dom, bør gå Danmark imod.

Domstolen er ikke forpligtet til at følge generaladvokatens indstilling, men det sker ofte.

Ifølge EU-kommissionen er det danske dåseforbud et brud på EU-traktaten.

Dåsesagen vil dog ikke nødvendigvis blive standset, selv om Danmark ophæver dåseforbuddet og EU-kommissionen erklærer sig parat til at trække sagen tilbage. Det vil i givet fald alene være op til EF-Domstolen at beslutte, om sagen skal skrinlægges.

Domstolen kan i særlige tilfælde vælge at føre en sag til ende, selv om sagens parter ønsker at standse den, hvis domstolen vurderer, at stridens kerne har principiel betydning for EU.

Ritzau