EU godkender dansk økonomi - med forbehold

Dansk økonomi er generelt set i god form. Men hvis den skal hænge sammen på langt sigt, skal regeringen have hænderne op af lommerne.

EU-Kommissionen har om ikke blåstemplet så gråstemplet den danske regerings økonomiske planer. Danmark er godt rustet til fremtidens økonomiske udfordringer, hvis ellers regeringen kan finde en metode til at leve op til sine egne ambitiøse mål, mener økonomikommissær Pedro Solbes.

Selv om vi ikke er med i euroen, har Danmark alligevel forpligtiget sig til hvert år at aflevere en redegørelse om den økonomiske politik i form af en såkaldt konvergensrapport. Det gjorde finansminister Thor Pedersen (V) i november, og i går offentliggjorde Kommissionen så sin vurdering af hans hjemmearbejde.

Regeringens politik bygger på den såkaldte 2010-plan. Den skal sikre, at der er råd til de fremtidige store årgange af pensionsister, via et løbende overskud på de offentlige finanser de næste seks år. Og for at sikre det overskud lover regeringen at få flere i arbejde og at begrænse væksten i de offentlige udgifter.

»Tilvejebringelsen af de planlagte overskud på 1,5 til 2,5 pct. af BNP vil i vid udstrækning afhænge af, om det lykkes at realisere en række ambitiøse arbejdsmarkedspolitiske målsætninger, herunder en forøgelse af de i forvejen høje erhvervsfrekvenser. Desuden er målet for realvæksten i det offentlige forbrug blevet nedjusteret. Det kan blive noget af en udfordring at opfylde dette mål,« lyder Kommissionens vurdering af den strategi.

Ros for overskud
Pedro Solbes og hans embedsmænd efterlyser derfor mere konkrete forklaringer på, hvordan regeringen vil øge beskæftigelsen med 65.000 personer frem til 2010, som planen kræver. Men Thor Pedersen nøjes med at fastslå, at målsætningen står ved magt.

»De kalder målet ambitiøst, og det skal det også være. Det er ikke en byrde, men en udfordring, at langt flere kommer i beskæftigelse - ikke alene ud fra en nationaløkonomisk betragtning, men også for at sikre, at flest muligt er selvhjulpne. Det er ikke ambitiøst ud fra et menneskeligt synspunkt. Det burde være et minimumkrav,« siger han til Ritzau.

De økonomiske vismænd fastslog for en måned siden, at det vil kræve »drastiske tiltag,« hvis målsætningerne i 2010-planen skal nås, når regeringen samtidig sænker skatten.

Pedro Solbes roser dog Danmark for i det hele taget at have overskud på de offentlige finanser og for at have en økonomi, der »er generelt set i god form«. Det står i skarp kontrast til lande som Tyskland og Frankrig, der har opgivet at bringe deres underskud inden for de tilladte rammer i euro-samarbejdet.