EU-forslag: Fælles regler for børnepasning

Mangel på børnepasning i EU-landene bremser kvindernes deltagelse på arbejdsmarkedet, og det skal fælles mål på børnepasningsområdet være med til at afhjælpe, mener EU-Kommissionen.

For at hjælpe flere kvinder ud på Europas arbejdsmarked vil EU-kommissionen nu foreslå, at de 15 EU-lande opstiller fælles målsætninger for deres tilbud om børnepasning. Det fremgår af en dugfrisk rapport, som EU-kommissionen ventes at vedtage og lægge frem i Europa-Parlamentet i Strasbourg tirsdag.

Rapporten, der placerer Danmark i EUs elite på en række områder økonomisk og socialt, er kommissionens årlige status over EU-landenes indsats for på ti år at forvandle Europa til verdens førende region, hvad økonomi og uddannelse angår.

Nu er det ifølge EU-kommissionen på høje tid, at EU-landene gør noget for, at flere kvinder får adgang til arbejdsmarkedet.

"Manglen på børnepasning er blot et eksempel på faktorer, der påvirker kvinders deltagelse i arbejdsstyrken og som bidrager til eksistensen af en kløft mellem kønnene," hedder det i et udkast til rapporten. Her lægger kommissionen op til, at EU-landene i 2010 skal sikre pasning for ni ud af ti børn fra børnene er tre år og til de skal i skole, mens mindst en tredjedel af EU's børn under tre år skal tilbydes pasning.

Den ambitiøse udviklingsplan, der skal gøre EU til verdens mest konkurrencedygtige område, går under betegnelsen Lissabon-processen og er nu to år gammel.

Mens en del EU-lande halter langt efter de fælles målsætninger, er Danmark en del af EU's økonomiske og sociale spydspids. EU-kommissionen fremhæver blandt andet den høje danske beskæftigelse, samfundets investering i uddannelse - herunder den store udbredelse af computere med adgang til internet i danske skoler - og danskernes lave risiko for at blive ofre for social udstødelse.

Beskæftigelsen i Danmark ligger på den rigtige side af EU-landenes målsætning om, at 70 procent af alle kvinder og mænd skal være i arbejde. For kvindernes vedkommende satser EU-landene på at 60 procent skal være i arbejde i 2010 - i Danmark er flere end 70 procent allerede beskæftiget i dag.

I Italien er kun omkring 40 procent af kvinderne i arbejde.

Kun Danmark, Sverige, Portugal og Storbritannien opfylder i dag EU's fælles målsætning om, at halvdelen af de arbejdsduelige i alderen 55-64 år skal være i beskæftigelse.

På uddannelsessiden lå EU-landenes offentlige investeringer i uddannelse i gennemsnit på fem procent i perioden 1995 til 2000.

Sammen med Sverige, Østrig og Finland lå Danmark over EU-gennemsnittet, og Danmark er også stadig med i førerfeltet, hvad angår skolernes adgang til internet. I gennemsnit må 12 skolebørn i EU dele en computer med internetadgang, men i Danmark, Luxembourg, Finland og Sverige skal færre end ti børn dele en internet-computer.

Ifølge EU-kommissionens tal, der er fra 1998, lever millioner af europæere stadig i fare for at blive ofre for social udstødelse. Knap en femtedel af EU-landenes befolkninger, svarende til omkring 60 mio. mennesker, levede i 1998 tæt på fattigdomsgrænsen, men fattigdomstruslen varierede stærkt fra land til land. Mens 8 procent af danskerne risikerede social udstødelse var det tilsvarende tal i EU's fattigste områder helt oppe på 23 procent af befolkningen.

Rapporten om EU-landenes evne til at forbedre sig økonomisk og socialt er Kommissionens bidrag til det kommende EU-topmøde i marts måned i Barcelona i Spanien.

Ritzau