EU-direktiv presser elektronikindustri

Når et nyt EU-direktiv træder i kraft 1. juli 2006 er det slut med at bruge bly ved lodning i elektronikindustrien. Det tvinger danske elektronikvirksomheder til at skifte til loddematerialer uden bly. Der er alternative loddematerialer på markedet, men det er ikke uden problemer at skifte til dem, for de har andre egenskaber. Smeltepunktet er eksempelvis højere. Og det betyder noget produktionsmæssigt. Ved f.eks. reflowlodning finder selve lodningen sted i en lang gennemløbsovn. Men den højere temperatur i ovnen på grund af loddematerialets højere smeltepunkt kan påvirke de elektroniske komponenter, der er monteret på printpladen.

Hvordan gearer danske elektronikvirksomheder sig til alt dette?

Elektronikvirksomheden Bent Hede Elektronik A/S (BHE) i Horsens holdt i går den anden temadag om direktivet med deltagelse af en række kunder, som kunne udveksle erfaringer om det såkaldte RoHS-direktiv. Samtidig kunne de høre en række chefer fra BHE fortælle om, hvordan virksomheden tackler direktivet. Omkring 70 virksomheder har deltaget i de to temadage, som der har været stor interesse for. BHE overvejer nu at gentage successen i januar. Bent Hede Elektronik greb temadagen meget professionelt an med ringbind med afsnit til hver foredragsholder.

Forbudt

Af EU-direktivet fremgår, at det forbyder markedsføring af elektriske og elektroniske produkter med indhold af bly, kviksølv, cadmium, heksavalent krom m.m. Kravene vil ramme computere, mobiltelefoner, musikanlæg, tv og en række andre produkter.

Der er imidlertid også en række undtagelser som f.eks. udstyr importeret eller solgt i EU før 1. juli 2006 og reservedele til reparation af elektriske og elektronisk udstyr, hvis det er importeret til eller solgt i EU første gang før den 1. juli 2006. Sidstnævnte sætning gav anledning til en del diskussion om, hvorvidt videresalg af gamle produkter er lovlig eller ej. Det blev nævnt, at Miljøstyrelsen er rette sted for tvivlsspørgsmål. Udstyr fremstillet specifikt til militært formål er også undtaget. Det samme gælder elektrisk og elektronisk udstyr, der er medicinsk udstyr.

Det kom frem, at EU-kommissionen allerede i februar næste år vil foretage en revurdering af direktivets dækningsområde, så det er med at være vågen.

- Udfordringerne for producenterne ligger i at tilpasse processerne til de nye krav, siger produktionschef Lars Enevoldsen og PTA chef Jens Christian Jensen, begge Bent Hede Elektronik, der som underleverandør - uden eget varemærke/produkter - ikke rammes direkte af direktivet. Men som underleverandør har virksomheden ansvaret for, at de anvendte processer overholder direktivkravene.

Styklister- Direktivet har betydning for indkøb af komponenter og materialer. Vore kunder leverer styklister og specifikationer, som vi skal producere efter. Det er bl.a. derfor, vi inviterede dem til temadag, fordi udfordringen fremover bliver at skaffe komponenter og materialer, så slutproduktet overholder direktivet. Direktivet vil berøre varelagre hos producenter og distributører. Jo længere tid man venter med at gå over til blyfri komponenter og materialer, desto større bliver problemet med restlagre, som er meget vanskelig at afsætte. Og nogen vil ganske givet brænde inde med restlagre. Det største problem er komponenter med lav omsætningshastighed. Vi har mange komponenter, der kun bruges af een kunde. Det er derfor vigtigt, at man kommer igang med at kigge på styklister i samarbejde med kunderne, siger Lars Enevoldsen og Jens Christian Jensen.

En af BHEs leverandører forventer at kunne konvertere omkring 70 pct. af produkterne på styklisterne via computere, men de sidste 30 pct. er det op til kunderne selv at finde. Leverandøren kan i USA ty til en database med cirka to mio. typer med RoHS opdateringer, og de vil blive konverteret til brug i Danmark. Problemet er, at samme varer ikke sælges i USA og Europa, men leverandøren regner med at få omkring 700.000 brugbare varenumre fra USA.

TidskrævendeLeverandørens medarbejder fortalte, at firmaet i tre måneder har konverteret styklister i hånden, men det er meget tidskrævende. Han nævnte, at en stykliste fra BHE på cirka 1500 linier tog cirka tre uger. Det skyldtes primært, at mange leverandører ikke svarede og måtte rykkes igen og igen.