EU bremser administrativ lettelse

Løftebrud: 220.000 danske arbejdspladser går glip af administrative lettelser, fordi regeringen ikke kan leve op til sit løfte om at fjerne arbejdspladsvurderingerne i de små virksomheder.

Et par hundrede tusinde virksomhedsledere havde formentlig set frem til mindre administrativt bøvl, da den borgerlige regering fremlagde sin konkurrence-evnepakke i slutningen af januar.

Men knap en måned efter må beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) trække en væsentlig del af løfterne tilbage, når det drejer sig om at lette de administrative byrder på arbejdsmiljøet.

Et vigtigt punkt var nemlig at spare de små danske virksomheder med mindre end ti ansatte for at udarbejde arbejdspladsvurderinger, den såkaldte APV.

Slipper ikke

Men det bremser en afgørelse fra EF-domstolen over for Tyskland for.

Ifølge den skal alle virksomheder uanset størrelse »iværksætte foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet.«

Derfor slipper de 220.000 danske arbejdssteder, som har mellem en og ni ansatte, alligevel ikke for at udarbejde APV-redegørelser for deres medarbejdere, erkender beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V).

Enklere krav

»Det har ligget mig meget på sinde at befri de små virksomheder for unødigt bøvl med at skulle lave detaljerede beskrivelser af snart det ene snart det andet. Jeg har derfor bedt Kammeradvokaten undersøge, om det er muligt at forenkle kravene til selve indholdet af APVen i forhold til disse virksomheder,« siger Claus Hjort Frederiksen.

I Dansk Handel & Service appellerer udviklingschef Markus Bjørn Kraft til regeringen om, at den indfører en slags selvforvaltningsmodel for virksomhederne, når de nu ikke kan slippe for arbejdspladsvurderingerne.

»Når virksomhederne betragter APV som administrativt bøvl, skyldes det især, at det opfattes som et politiværktøj, fordi Arbejdstilsynet skal føre kontrol med det. I stedet bør virksomhederne blot skulle sende vurderingene ind til Arbejdstilsynet. Den vil betyde en stor psykologisk forskel,« mener Markus Bjørn Kraft.

Han opfordrer regeringen til at benytte Danmarks EU-formandskab fra juli til at få ændret det EU-direktiv, som ligger til grund for EF-domstolens afgørelse.

dm@berlingske.dk