EU-ballade kan føre til højere renter

Det er Danske Banks vurdering, at sagen om Tysklands og Frankrigs brud på stabilitetspagten i værste fald kan give anledning til højere renter og udvidede rentespænd mellem eurolandene.

Der er ingen vindere, men derimod mange tabere i den verserende sag om Tysklands og Frankrigs brud på stabilitets pakten. Og sagen kan i værste fald give anledning til højere renter og udvidede rentespænd mellem eurolandene. Det vurderer Danske Bank i en kommentar til EU-kommissionens beslutning tirsdag om at bringe EU-landenes finansministre for EF-domstolen.

Udviklingen understreger, at EU-landene fortsat er meget forskellige, og at EUs institutioner ikke altid er helt i trit med hinanden. ØMU-samarbejdet vil lide under sagen, og skrammerne vil kun langsomt hele i de efterfølgende år, lyder vurderingen, der peger på, at sagen i i bedste fald kan føre til et nyt og bedre sæt finanspolitiske regler - i værste fald en lammelse af samarbejdet på det økonomiske område.

Under alle omstændigheder viser hele sagen, at ØMUen - trods succes på flere områder - er en stor mundfuld i det nuværende EU med suveræne nationer, skriver Danske Bank.

Usikkerhed om udfaldet kan føre til højere renter og udvidede rentespænd mellem eurolandene, og det kan også gå ud over styrken af euroen, vurderer Danske Bank.

På sigt afhænger reaktionen i markederne af, hvad udfaldet af retssagen bliver. En mere fleksibel udlægning af reglerne kan måske endog skabe større troværdighed og dermed virke dæmpende på renter, skriver banken