EU åbner for kinesiske fisk

EU åbner nu for import af nogle af de kinesiske fødevarer, der ellers har været forbudt i flere måneder.

Det er fisk og tarme til pølseskind, der nu er på vej tilbage. De kinesiske varer vil imidlertid blive underkastet ekstra kontrol i den kommende tid.

Åbningen modtages med tilfredshed af de danske fødevaremyndigheder, der blandt andet under fødevareminister Mariann Fischer Boels (V) nylige besøg i Kina har arbejdet aktivt for at hjælpe kineserne med at få løst de veterinære problemer, som EU har reageret på. Vicedirektør i Fødevaredirektoratet Henrik G. Jensen betegner EU-Kommissionens linje som forsigtig.

EU lukkede i slutningen af januar sit marked for samtlige fødevarer fra Kina af animalsk oprindelse efter fund af antibiotika-rester i bl.a. fiskeprodukter.

Nu har EU gennemført en lang række prøver på kinesiske fødevarer og fået flere oplysninger fra de kinesiske fødevaremyndigheder. Det er resultatet af disse undersøgelser, der nu fører til frigivelse af nogle produkter, mod at de i den kommende tid overvåges og testes for at se, om de er fri for medicinrester.

Det er fortsat forbudt at importere fjerkræ, kaniner, honning, samt fisk og fiskeprodukter fra dambrug.

/ritzau/