Et tekstil-mirakel?

For dem, der er berørt af udflytningen af job fra Danmark, er der godt nyt at hente i en ny analyse fra den anerkendte arbejdsmarkedsforsker, Niels

Westergaard Nielsen.Han har undersøgt, hvorfor de 50.000 job, der er nedlagt i den danske tekstilindustri i de sidste

30 år, ikke har ført til en tilsvarende højere ledighed.Forskningen viser, at 65 procent af dem, der blev

ledige i tekstilindustrien, da danske tekstilvirksomheder flyttede produktionen til lavtlønslande, har fundet et andet arbejde.

De resterende begyndte på en uddannelse eller forlod arbejdsmarkedet.På den baggrund konkluderer forskeren, at vi

ikke skal være nervøse for den omfattende udflytningsbølge, som nu er i gang .Årsagerne til, at det

ikke gik så galt med beskæftigelsen, er flere.For det første blev udflytningen bl.a. gennemført ved,

at tekstil-virksomhederne i en årrække ophørte med at ansætte nye unge medarbejdere. De unge, der ikke kunne

komme ind i tekstilindustrien, tog i stedet en kompetence-givende uddannelse og kom ind i andre brancher med en fremtid i Danmark.For

det andet blev en del af de ledige tekstilarbejdere omskolet til andre fag. Endelig var der en del tekstilarbejdere, som kom tilbage

til branchen men blev ansat på et højere niveau i virksomhederne, der i mellemtiden var omdannet til produktudviklings-,

salgs- og marketings-organisationer.Spørgsmålet er om analogien til tekstilindustrien holder i dag.Kun i

nogen grad. Lige nu har vi en afmatningsperiode, der gør det svært for ledige at finde job. Yderligere rammer udflytningsbølgen

også højtuddannede, og den næres bl.a. af internettet, som ikke fandtes, da tekstilindustrien flyttede ud. Skal

tekstilindustriens eksempel bruges i dag, kræves en langt større investering i virksomheds-udvikling og opkvalificering

af danskerne.Det har regeringen taget fat på med nye forskningsmillioner finansieret via Nordsø-fonden. I Foghs

forårskur er der også afsat penge til opkvalificering.Men spørgsmålet er om det er nok - en samlet

stor handlingsplan på en flerhed af felter kunne være en god ide. I denne tid kommer initiativerne for stykkevis og delt.

Steno