Et hårdt job at være husejer

Parcelhusejernes formand Allan Malskær mener, at priserne på ejerlejligheder i København er skruet alt for højt op, men generelt forudser han fortsat stigende boligpriser. Privat bor han i en kæmpevilla i Valby.

Et hårdt job at være husejer - 1
»Jeg vil tro, at en typisk husejer bruger ti timer om ugen, hvis man regner det hele med. Det kræver meget at passe og holde et hus i dag,« siger Allan Malskær, formand for Parcelhusejernes Landsforening. Foto: Liselotte Sabroe Fold sammen
Læs mere
Han er formand for Parcelhusejernes Landsforening og kæmper for husejernes interesser. Han hader enhver form for ejendomsskatter. Han så gerne boliglån med evig løbetid indført herhjemme. Han snakker hurtigt og meget. Han har 17.500 betalende medlemmer bag sig, hvilket er dobbelt så mange som for fem år siden, og så ser han sig selv og sin forening som vagthund for, at Folketinget eller andre ikke trækker særinteresser ned over hovedet på parcelhusejerne, uden det har været debatteret.

Allan Malskær er navnet. Hvordan bor han selv, og hvad er det værste, der kan ske på boligmarkedet, har vi bl.a. spurgt ham.

Hvad er jeres vigtigste enkelte mærkesag?

»At få alle former for skat på ejerboliger sænket. Lejere og folk, der bor i andelsbolig, bør betale mere for at bo, ejerne mindre. Hvis der skal betales skat af egen bolig, burde der også være en skat på lejede bolig og andelsboliger. Alt andet er uretfærdigt.«

Men fører regeringen en god politik over for boligejerne?

»Ja, især skattestoppet er vi glade for. Det er med til at holde ejendomsværdiskatten nede. Men vi så gerne, at både ejendomsværdiskat og grundskyld blev fjernet helt.«

Hvad er det værste, der kan ske på boligområdet i 2004?

»Det er, at renten begynder at stige, skattestoppet falder væk, eller at vi får en økonomisk afmatning, der skaber panik på boligmarkedet med faldende priser og tvangsauktioner.«

Går det så galt, eller bliver priserne ved med at stige?

»Vi regner med en fortsat positiv udvikling. Men det er især omkring København og Århus, priserne vil fortsætte med at stige. Andre steder i landet kan de godt falde eller stå i stampe.«

Savner nye byggegrunde
Nogle siger, at boligmarkedet er overophedet. Hvad mener du?

»Det passer ikke. Boligpriserne i Danmark er lavere end i mange andre lande. Men regeringen og kommunerne burde frigive flere byggegrunde. Mange bygger til og om på deres eksisterende bolig, fordi de ikke kan få en byggegrund. Samtidig forældes vores boligmasse, fordi nybyggeriet er alt for lavt. Flere attraktive byggegrunde kunne også være med til at dæmpe prisudviklingen i landets dyreste områder.«

Er de nye afdragsfrie lån gode?

»Ja, de er rigtigt gode. Og der burde tages nye skridt til yderligere liberalisering. Alt med løbetider og den slags burde gives helt frit, så man kunne få evige lån, og folk selv kunne aftale med realkreditten, hvad der er bedst for dem selv. Jeg ser ikke noget problem i hverken 40-årige eller 50-årige lån.«

Er de bidrag, boligejerne betaler til realkreditten, for høje?

»Ja, realkreditten tjener alt for mange penge og er udsat for alt for lidt konkurrence. Det ville så være godt, hvis realkredittens indtjening gik til polstring mod dårlige tider. Men det er ikke tilfældet. Bankerne ejer det meste af realkreditten, så overskuddet går til aktionærerne.«

Tror du rentefradraget bliver sat mere ned i fremtiden?

»Nej. Men men man kan godt frygte, at skatten på fast ejendom stiger fremover. Enten fordi der kommer en ny regering, eller fordi den nuværende regering presses til at hæve skatterne. Boligskat går jo for at være en god og nem skat.«

Hårdt job at være husejer
Er det fornuftigt at investere i sommerhus eller ejerlejlighed til sine børn nu?

»Min private holdning til det er nej. En toværelses lejlighed i København koster mere end et parcelhus i Rødovre eller Albertlund. Det hænger ikke sammen og skyldes, at forældre kan købe lejligheder inde under virksomhedsordningen. Man kan frygte, at nogle af disse regler strammes eller forsvinder, og så kan priserne på ejerlejligheder falde.«

Bor du selv i en kæmpevilla?

»Ja, den er rimeligt stor. Vi har 250 kvadratmeter i Valby. Det er en villa i to etager fra 1946.«

Hvilke lån har du i boligen?

»Flexlån af typen F1 og et enkelt F3-lån.«

Hvor meget bruger du af penge på din bolig om året?

»Det har jeg ikke lyst til at fortælle. Men vi har fået renoveret el i huset for 100.000 kroner for nylig. Og så spørger du kun om penge, selv om tid er meget vigtigere. Jeg har det sidste års tid brugt mindst 20 timer om ugen på at vedligeholde og passe vores hus. Samt at lægge nye fliser og bygge en swimmingpool. Men jeg vil tro, at en typisk husejer bruger ti timer om ugen, hvis man regner det hele med. Det kræver meget at passe og holde et hus i dag.«

Er det et fuldtidsjob at være formand for Parcelhusejernes Landsforening?

»Ja, det er mere end et fuldtidsjob, men lønnen er ikke en fuldtidsløn. Så jeg har et konsulentfirma ved siden af,« siger Allan Malskær.