Et farligt aktiespil

Markedskommentar. Aktiemarkedet er fortsat patient.

Aktiemarkederne spiller for tiden et meget farligt spil. På den ene side er det en udbredt opfattelse, at negative nøgletal er positive, fordi det vil sikre flere rentenedsættelser fra den amerikanske centralbank. På den anden side er der stor risiko for, at den amerikanske rentenedsættelse er kommet for sent til at forhindre, at USA's økonomi på kort sigt ryger ud i en recession.

De seneste ugers positive aktiemarkeder skyldes efter vores opfattelse to ting, som svarer til, at patientens feber har været 42 grader og nu kun er 41 grader. Men det er altså fortsat en meget syg person.

Bedringen skyldes dels et lidt bedre klima på kreditmarkederne, som dog fortsat er ramt af vanskelige markedsvilkår, og dels et lidt mere positivt syn på det amerikanske boligmarked. Aktiemarkedets virkelige bekymring er lige nu udviklingen i amerikanernes privatforbrug. Det er nærliggende, at privatforbruget bliver sendt nedad de kommende måneder på grund af stigende pessimisme, blandt andet afledt af skrappere lånevilkår i bankerne, faldende friværdier, negative avisoverskrifter og kriseramte finansinstitutioner.

Alvorlig bekymringSpørgsmålet er så, hvor hård opbremsningen bliver. Markedets holdning synes at være, at rentenedsættelser kan forhindre en økonomisk nedtur. Men et fald i privatforbruget kan knække halsen på den teori. Vores vurdering er, at der fortsat er grund til bekymring. Recessionsfrygten lurer.

På det jordnære plan nærmer regnskaberne fra tredje kvartal sig, og her er der grund til at være nervøs. Analytikerne har ikke indbygget nedjusteringer i deres vurdering af de aktuelle aktiekurser, og hvis selskaberne begynder at føle sig pressede, kan det udmønte sig i nedjusteringer.